fredag 20 december 2013

Svenska


Svenskan i framtiden
Hur kommer det svenska språket att förändras i framtiden?
Utgå från frågorna men skriv det som en löpande text, inte 1, 2, 3...
Titta också på sidorna 77-87 och använd aspekter av språket som nämns där, t ex dialekter och språksociologi. Ju fler synpunkter desto bättre. Motivera dina åsikter. 

Centralt innehåll:
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Kunskapskrav:
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

torsdag 19 december 2013

Jullov!

TREVLIGT LOV


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR


PS. Bedömningen av Uniformerade myndigheter här och där är delade med er nu
P.P.S. Dela gärna era utvärderingar av talet med Camilla eftersom hon också gärna vill läsa dem

onsdag 18 december 2013

uppgift ekologi

Uppgift kap. 3

Idag ska ni titta på 4 korta filmer som handlar om en, eller egentligen två livsviktiga processer.
Ni behöver er dator.
Gå in på SELMA (pedagogiska centralen, Malmö). Välj ”strömmande media”.  Skriv ”Fotosyntesen en livsviktig process” i sökrutan, så får ni fram filmerna.
Titta på filmerna en i taget (ni behöver lurar för att höra vad  som sägs).

Svara på följande frågor:

Film 1
1.    Var sker  fotosyntesen?
2.    Vad måste finnas i bladet för att fotosyntesen ska kunna ske?
3.    Varför är bladets översta och understa celler genomskinliga?
4.    Vad är klyvöppningar? Vad sker här?
5.    Hur kommer koldioxiden och vattnet till bladen?


Film 2
1.    Vad har solen för funktion i fotosyntesen?
2.    Skriv fotosyntesen med ord.
3.    Hur kan man visa att solljus är energi?
4.    Var tar energin vägen?
5.    Andas växter? Hur då?


Film 3
1.    Vad händer i cellandningen?
2.    Skriv cellandningen i ord.
3.    Vad visar experimentet med växten i lådan?
4.    Varför är det mer koldioxid ut än in även på natten?

Film 4
1.    Vad användes glukosen till?
2.    Vilka ämnen kan växten bygga om glukosen till?
3.    Var kan man hitta dessa ämnen?
4.    Även om vi äter kött så  äter vi något som växten producerat. Hur hänger det ihop?


Skriv ner era svar. Vi tittar på dem i slutet av lektionen.

tisdag 17 december 2013

Kommunikation 17/12

Diskussionsfrågor

1) Vilka grupper tillhör du/ni?

2) Definiera grupperna/Vilka typer av grupper är det?

3) I vilken grupp/vilka grupper kan du vara mest dig själv? Vad skiljer den gruppen/de grupperna från andra grupper du är med i?

4) Hur ser kommunikationen ut i en eller flera av de grupper ni diskuterat tidigare? Hur och varför skiljer sig kommunikationen åt i olika grupper?

5) Tillämpa FIRO på en grupp du/ni är med i. I vilken fas befinner sig gruppen? Tror du gruppen kommer att nå sista fasen?

6) Har du varit med i en grupp som var i sista fasen? Hur var det? Hur kom ni dit?

måndag 16 december 2013

provtillfälle v 2 nk1b

Prov-komplettering v 2.Nedan de som behöver skriva genetikprovet. Jag har anmält alla och hoppas att så många som möjligt tar chansen att få detta ur världen.

Alexander Åberg
Mohammed Zein
Anna Simonsson
Cassandra R. Mårtensson
Artin Kelmendi
Mikolaj  Kedzierski
André Holsby
Oscar AliMvh

Gunilla (Pg)

nk1b prel. planering vt-14

Planering  nk1b   v 2  - v 24    bg12b

vecka
Position 1
Position 2
kommentar
2
lov
forts.ekologi
s 62-95
ekosyst,kretslopp
omprovsvecka
3
utgår
Hållbar utveckl.
s 78-95
måndag  studiedag
4
Hållb.utv.
s 78-95
Hållb. utv.
s 78-95

5
prov
Matexpertpanelen
gruppuppgift

6
laboration
Matexpertpanelen
tvärgrupp
Provresultat under veckan
7
Matexpertpanelen
expertgrupp
matexpert panelen sammanställning

8
lov
lov
lov
9
Redovisning
matexperterna
Redovisning
matexperterna
Ev. kan någon lektion till behövas innan redovisning
10
Laboration

utgår
Onsdag studiedag
11
Sex o saml.
Introd.
s 150-173
Sex o.saml.
grupparbete

12
Sex o saml.
grupparbete
Sex o saml.
grupp träff

13
Laboration
grupparbete
Sex o saml.
Inlämn./utlämn

14

Redovisning
/opposition

15
Redovisning /opposition

Livsstil och hälsa
s 122 - 149

16
Lov
Lov
Lov
17
lov
livsstil och hälsa


18
?
utgår
Måndag ??
Onsdag skolans dag
19
Livsstil och hälsa

Bakt.resistens

20
?
Bakt resistens

Måndag??
21
utgår
Droger


Måndag friluftsd.
22omprovsvecka
23
Sista dag att skriva in betyg24
laboration


Lab.utgår trol.
reservdag