torsdag 30 januari 2014

VAB!

Hej!

Jag vabbar i morgon också. Jag vet att en del inte hann göra klart feedbacken till alla i gruppen. Det vill jag att ni gör under morgondagen. Alla ska alltså ha fått feedback från tre personer. Frågorna som stod på tavlan var (fritt ur minnet)

1. Hur väl stämmer strukturen (innehållet i de fem olika paragraferna) överens med exempeltexten?
2. Går alla meningar att förstå? Markera fraser, meningar eller avsnitt som är svåra att förstå och försök förklara varför de är svårförståeliga!
3. Beskrivs effekterna på tittaren av de olika filmtekniska greppen? (t.ex. om det noteras att trailern använder sig av en intensivt trummande musik, beskrivs då effekten detta har på tittaren?)
4. Används de korrekta fraserna och filmtermerna från hjälpdokumenten?
5. Efteråt, ge en helhetskommentar om språket. Ni ska inte rätta eller peka ut varje fel, men om det är något som sticker ut så beskriv detta och ge något exempel. Det kan t.ex. röra stavning, felaktig genitiv, fel användning av stor och liten bokstav, etc.

Tänk på att vara kritiska (på ett trevligt sätt) mot varandra. Genom att vara tydliga med vad som kan förbättras i texterna hjälper ni varandra att skriva bättre texter. Alla texter kan förbättras:)

Genom att indentifiera och beskriva svagheter och ge förslag till förbättringar förstärker ni era egna kunskaper, och er egen förmåga att titta på era egna texter på samma sätt.

Genom att granska andras analyser noga får ni också olika modeller för hur man kan uttrycka sig, vad man kan ta upp och hur man kan formulera sig!

LÄXA TILL MÅNDAG ATT HA GETT RESPONS PÅ ALLA MAN SKULLE GE RESPONS PÅ!

Ni får kontrollera i receptionen om ni ska ha vikarie eller inte. Oavsett så arbetar ni med ovanstående.

Nu ska jag bada i snor. Ha det!

Inställd idrott

David hälsar att idrottslektionen på fredag morgon är inställd. Sprid gärna informationen till alla i Davids idrottsgrupp.

Samhällskunskap 30/1

Klassen delas in i grupper
Varje grupp får ett antal varor (en på varje lapp)
Diskutera frågorna nedan med utgångspunkt i varorna
Slå upp ord ni inte förstår
Avslutande diskussion i helklass


1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från
flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten
påverkas?

6. Om man ser på handel i stort, är export eller import viktigast för ett lands ekonomi?

Prov nationelekonomiska teorier

Datum: torsdag 6/2
Tider: 08.10 - 10.40

Reflex 123 sidorna 383 - 408 (inte 406-407)
Anteckningar

Instuderingsuppgifter: frågor (from fråga 5) sidan 409  i Reflex 123, kunskapskraven, begreppslista (som jag har delat med er i google drive - ni måste kopiera innehållet och klistra in det i ett nytt dokument för att kunna skriva i det.)


Provet ger möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav

SAMSAM 02
E

C

A
Eleven kan redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med omdömen
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet 


enkla omdömen

Med säkerhet 


nyanserade omdömen


Eleven diskuterar
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
Enkla 

enkla

Välgrundade

enkla

Välgrundade och nyanserade nyanserade

tisdag 28 januari 2014

Ord inför Årkurs 2-enkäten

Arbetsro

Bemötande

Etnisk tillhörighet

Funktionsnedsättning

Granska fakta

Inflytande

Jämställdhet

Kritiskt tänkande

Kreativ


Kränkning

Kränkt

Kön:
Biologisk kön
Juridiskt kön:
Könsidentitet
Könsuttryck


Likabehandlingsplan

Religion eller annan trosuppfattning

Respektfull

Sexualitet/sexuell läggning Sexualitet/sexuell läggning

Tafsa

Ålder

Skidor 5/2 - onsdag

Hej! Basinfo skidor: 

Datum: 5/2 (onsdag)
Tid: Buss avgår 07:30
Hemfärd 16:00
Beräknad restid enkel resa: 2 timmar.
Från: Pauliskolan (föreningsgatan 41)
Material: skall bokas via nätet, har du inte bokat via nätet ber vi dig kontakta din idrottslärare.
Grupper: Kommer delas ut under bussfärd.
Mat: Medtages själv.
Läxa/Uppgift: Ta reda på var närmsta sjukhus ligger samt hur kollektivtrafiken går därifrån.

fredag 24 januari 2014

Delprov på fredag

Hej!

Vi flyttar fram nästa delprov till fredagen den 31/1. På så vis får vi två lektioner att repetera på. Nästa tisdag kommer det även vara stödtimme. Jag återkommer med tid för stödtimmen.

Mvh
Niklas


Svenska

Eftersom det är klasskonferenser på måndag eftermiddag blir det ingen lektion. 
Ni får två uppgifter:
Läs i den bok ni har lånat.
Fundera på vilket ämne ni skulle vilja skriva en insändare om. Det ska vara ett ämne man kan skriva en längre text om.

onsdag 22 januari 2014

Nk-prov

sidorna 62 - 77, 88 - 95, 40 - 53 i läroboken ingår 

Ni får ha lärobok och alla anteckningar med er till provet, även svaren till instuderingsfrågorna. Dock bara i pappersform: ni får inte ha datorn med!


Utvalda filmfrågor BG12b

(1 - 2 av dessa frågor får ni på provet)

 10. Vad kan man göra för att förbättra Östersjön?

15. Nämn orsakerna till varför Östersjön är så skitig.  (Vad som tillkommit på senare tid.) Förklara varför det blivit så ur ett ekonomiskt perspektiv.

8. Vad är det i gödseln som förorenar och vad blir nackdelarna i havet/sjöarna?

17. Vad är det söm gör att Östersjön dör? Utveckla frågan!


5. Vilka utsläpp och ämnen är orsaken till den grisiga Östersjön?

fredag 17 januari 2014

Trailer analysis - Goodbye Bafana

This is the first time you write a movie or movie trailer analysis. Therefore, I will give you quite a lot of help during the writing. Writing the analysis will be both an opportunity for learning new words and gaining new writing skills, as well as one of the writing assignment I will use for grading.

After the writing, we will have a lesson where you assess each other's texts (Fri Jan 24) and then you will be given another lesson (Mon Jan 27) to make changes and edit your texts based on the feedback you have received from your class mates.

The rules during the two lessons (Fri, Jan 17 and Mon Jan 20) when you write the analysis:

- You can ask me for help, not each other
- You write the entire analysis in school, nothing at home
- No copying of any kind from any other texts (=cheating). If unsure - ask me.

I have created a few documents that will be helpful to you when you write your analysis.

How to structure your analysis
Words about movies
Phrases used to discuss effects
Here is a link to the example text that we have read together

This is the trailer that you will analyze:

torsdag 16 januari 2014

Svenska

Bokuppgift. De muntliga redovisningarna börjar v/9. Längd på redovisningen ca 10 minuter.

- Presentera författaren
- Berätta om boken och vad du tycker om den
- Berätta om den tid då författaren levde och vad som var speciellt med litteraturen på den tiden

Använd någon form av presentationstekniskt hjälpmedel (tavlan, datorn etc.)

Påminnelser vecka 3

1) Gör ditt individuella val snarast dock senast 24/1.
Jag har i november delat en pdf med er om hur valet går till och vilka kurser ni kan välja. Om ni har frågor om kurser ta det med Pethra eller någon lärare.

Om du av någon anledning inte kan göra ditt val (kommer inte in på dexter, kan inte göra val eller reservval etc) kontakta Karolina.

2) Om du har önskemål eller åsikter om klassrumsplaceringen - kontakta Thomas.

Samhällskunskap 16/1

1) Avsluta sammanställningen av nationalekonomiska teorier i tabellform

2) Identifiera textutdrag från partiprogram

3) Sätta datum och former för provet

måndag 13 januari 2014

Novels - spring

For the people reading novels, the smaller groups have been good. For the people studying on their own, it hasn't worked out quite as well. Therefore, there will be some changes this spring.

The book group will have Mondays off - but they will have their book meeting on Fridays 12. 45-13.30
The people who are not reading books, will have lessons on Mondays with me.

This way, I think everyone will benefit. Thank you for your feedback on this!

The next book group starting is: How to be Good (Artin, Besfort, Oscar A and Mohammed) and they will have their first book meeting after the break, i.e. week 9.

söndag 12 januari 2014

Svenska

Läs om Svenska 2-kursen på skolverkets hemsida:


http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#anchor_SVESVE02


Föreslå tre uppgifter som vi ska göra under våren. Det är bra om du kan koppla dem till skolverkets text men inte nödvändigt.


Välj en författare verksam före år 1900. Titta gärna på den lista jag gjort men du kan också ta en författare som inte finns på listan.


Maila uppgifterna + författaren senast på onsdag den 15/1.fredag 10 januari 2014

Movie analysis

After we watch the movie, you are going to write a review of the TRAILER to the movie. Below, there's a link to an example that does just that. It's an analysis of the trailer for the movie The Perks of Being a Wallflower.
  • Read the review and create a document in your Drive (you may work in pairs)
  • What type of information can you find in the first and last paragraphs (introduction and conclusion)
  • What kind of information does the rest of the paragraphs contain?
  • Make a list of all words that has to do with movies and movie analysis (main-character, co-star etc.)
  • Which tense is used in the text (present/presens or past/imperfekt)?
  • How long is it (in words)?
  • Is there something in the trailer that you feel should have been mentioned or discussed in the analysis?
Here's a link to the text:

Here's the trailer I found - hope it's the right one:)


E

I skriftliga framställningar i olika genrer (filmanalys) kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

C

I skriftliga framställningar i olika genrer (filmanalys) kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

A

I skriftliga framställningar i olika genrer (filmanalys) kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. (Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.)

Grupper:

Mohammed
Elena
Jonas

Artin
Alexander
Ida

Oscar
Tobias
Linn

Besfort
Felicia
Martin

André D
Fanny
Michelle

Anna
Micaela
Niclas

Cassandra
André H
Mikolaj

Utvärderingsfrågor

These are the evaluation questions that are common for all the courses you take here. I would like you to look at them and discuss how you usually interpret them and what they mean to you when you answer them. Discuss this in groups and then we'll discuss it together.

When I ask you to, I would like you to answer the questions in your learning logs and motivate your answers. This is valuable information to me as we continue the course together.


Kommunikation 10/1

Martins polisblogg: om kommunikation och gränsdragning i förorten

Använd begrepp från kursen för att beskriva kommunikationen i situationen som Martin beskriver.

- Hur kommunicerade polisen? Vad var deras budskap? Lyckades deras kommunikation?

- Hur kommunicerade ungdomarna? Vad var deras budskap? Lyckades deras kommunikation?

- Vilka roller hade poliserna och ungdomarna?

- Vilken roll spelade fördomar/tidigare erfarenheter för kommunikationen i situationen?

- Hade polisernas bil och uniformer någon påverkan/del i deras kommunikation?