måndag 30 mars 2015

Litteraturanalysen - tider för färdigskrivning

På torsdagen efter lovet kör vi en liknande variant av torsdagen innan lovet. Mellan 8.30-11.00 finns möjlighet att skriva färdigt analysen. Plats finns angivet nedan:

8.30-9.30: A304
9.40-11.00: A402A

Läs igenom era uppsatser innan ni kommer till skrivtillfället och titta på novellerna och uppgiften så att ni kan börja skriva direkt när ni kommer. Jag tänker att detta är det sista tillfället som bjuds att skriva analysen på. Då har ni fått sammanlagt sju timmar. Det känns ändå rimligt:)

På lektionen i svenska på torsdagen (samma dag) ska vi INTE skriva litteraturanalys utan vi kom överens om att ni skulle få tillfälle att diskutera texthäftet inför NP. Texthäftet är rätt saftigt så tänk inte att ni kan ögna igenom det vid ett tillfälle. Läxa till torsdagen är att man läst det ordentligt så att man kan delta i diskussionerna.


fredag 27 mars 2015

Freds- och konfliktkunskap 27/3

NE: FN:s fredsbevarande styrkor

Svenska FN-förbundet: FN-stadgan

Försvarsmakten: Pågående internationella insatser

UN: Peacekeeping


1) Vad heter insatsen dvs vad står förkortningen för?

2) Vad är insatsens uppdrag?

3) Är det en fredsbevarande eller fredsframtvingande insats? --> Vilken av säkerhetsrådets resolutioner har insatsen stöd i?

4) Vad är Sveriges bidrag till insatsen?

5) Hur framgångsrik är insatsen?




Mali - Minusma
Niklas
Mohammed
Artin


Kosovo - KFOR
André
Linn
Oscar

Afghanistan - Unama
Shadi
Mikolaj
Martin
Micaela

Sydsudan - UNMISS
Ida
Elena
Felicia
Pakistan (Kashmir) - Unmogip
Anna
Michelle
Tobias
Alex



torsdag 26 mars 2015

LOVSKOLA!

Måndag, tisdag och onsdag under påsklovet erbjuder Pauliskolan lovskola.

Tid:  80.30 - 14.30
Plats: salarna B108 och B109
Personal: lärare i matte, svenska och filosofi samt elevassistenter

Så här står det i kalendern
Lovskolan pågår under måndag - onsdag mellan 8.30-14-30. Vi bjuder på frukt och dryck. Erbjudandet gäller för alla gymnasieelever på skolan. Du behöver inte ha en F-varning i något ämne för att delta utan det är en möjlighet att under lugna och trevliga former få hjälp med dina studier. 

För dig som går i årskurs tre är detta ett utmärkt tillfälle att arbeta med ditt gymnasiesarbete. Kom ihåg! för att få en gymnasieexamen måste du ha presterat ett godkänt gymnasiearbete.



På måndagen finns även Camilla och Karolina på plats i sal A304 mellan ca kl 10.00 och 12.00. Karolina är på skolan från ca 08.00.

Karolina kommer även att vara på skolan på onsdagen mellan ca 08.00 och 13.00

tisdag 24 mars 2015

Mentorsinformation vecka 13

* Vill bara påminna om att sista dagen för att anmäla till prövning i period 4 är den 7/4, dvs dagen då ni kommer tillbaka efter påsklovet.

Ni loggar in på ert konto i MaApps och går in här:

Därefter kommer ni till receptionen och betalar 50 kr i deposition.
/hälsar Åsa i receptionen

* Sista dag för ansökan till högskolan är 15/4. Pethra ska komma och informera. Ni är också varmt välkomna att boka en tid hos Pethra för rådgivning och hjälp.

* Tid för CSN-avstämning. Meddela Karolina om det finns någon giltig orsak till stor frånvaro.

* 18/5 är det friluftsdag och vi ska ha en aktivitet för klassen. Fundera och kom med förslag. Alla ska kunna vara aktiva samtidigt, det får kosta max ca 200 kr/person och det ska vara typ en heldagsaktivitet.

* Tisdagen 14/4 är det nationella prov i svenska 3: skrivdelen. Förbered genom att jobba med texterna i häftet.

* Extra studietider  - där ni kan tex jobba med texthäftet inför NP eller gymnasiearbetet -

Vecka 13: onsdag 25/3 efter kl 14.00 och torsdag 26/3 kl 10.00 - 11.00

Vecka 15: tisdag 7/4 efter 14.30, onsdag 8/4 efter kl 14.00 och torsdag 9/4 kl 10.00 - 11.00

måndag 23 mars 2015

Tider torsdag

På torsdag finns jag tillgänglig 9-11 i A308 för alla som vill komma och skriva prov. Därutöver har vi sedan svensklektionen också.

Detta blir sammanlagt 3 tim och 15 minuter på torsdag att skriva. Beroende på hur långt man tycker man har kommit får man själv bedöma om man vill komma kl. 9 eller senare. Mellan 11 och 11.40 bryter vi dock för lunch.

Skulle inte denna tid heller räcka så får vi hitta mer tid.

fredag 20 mars 2015

Freds- och konfliktfrågor 20/3



Är det verkligen fred vi vill ha? (text)

GYA seminarium 3

Seminarium 3 för gymnasiearbete BG12B genomförs i sal A213 kl 14.20 fredagen 27/3.

Rapporterna lämnas ut i samband med seminarium 2 och efter svenskan på måndag 23/3

Alla ska läsa alla rapporter. Den rapport som ni opponerar på ska ni ha fört anteckningar på eller om som kan överlämnas till respondenten. Den rapport som ni står inom parentes på ska också läsas med pennan i hand eftersom där agerar ni komplement och backup till opponenten. Ni förväntas deltaga i diskussionen även på övriga rapporter.

HÄR finns instruktioner för opposition

Michelle Gyllander och Anna Simonsson: Utlandstjänst: Före, under och efter
Opponent: Tobias Sköldbäck (Linn Veberg)

Linn Veberg: Förintelsen: Judarnas situation under andra världskriget och idag
Opponent: Michelle Gyllander och Anna Siomonsson (Tobias Sköldbäck)

Tobias Sköldbäck: Datorspelberoende
Opponent: Linn Veberg (Michelle Gyllander och Anna Simonsson)

Martin och Jonas förväntas också närvara.

---------------------------------------------------------------------
Uppsamlingsseminarium = sista chansen blir fredagen 10/4 kl 14.20.
Rapporter skrivs ut tisdag 7/4 kl 07.30 och lämnas ut på mentorstiden

torsdag 19 mars 2015

Vinterbadare

För att allt ska vara glasklart och färdigt inför litteraturanalysen (som ni börjar skriva på måndag) ska ni som varit uppe i Arvidsjaur komma och träffa mig en kort vända på måndag förmiddag. Vi träffas i A321, 10.50-11.20, för att gå igenom uppgiften. Det är viktigt att ni läst uppgiften och novellerna inför denna träff! Dessa finns här på bloggen.

Information om de nationella proven i svenska 3

Ni har fått ut följande material:

Information om delprov A
Information om delprov B
Texthäfte

Delprov A

Plats: A213
Tid: 8.10-12.10, tisdagen den 14/4
Ta med: dator och texthäfte
Ett insläpp efter en halvtimme sker och sedan blir det inte fler insläpp

OBS! I texthäftet får ni göra understrykningar och förklara ord. Inga andra anteckningar får göras i detta.

Delprov B

Plats: A304
Tid: 20/4 och 23/4
Inlämning av elevformulär: 14/4 (vid nationella provets första del)
Tesen ska du anmäla så tidigt som möjligt här
Ta med: stödord (inte manus att läsa upp) och eventuellt presentationstekniskt hjälpmedel

OBS!!

Ni måste på egen hand sätta er in i texterna i texthäftet INNAN första delprovet.
Gemensam tid för er att träffas och diskutera innehållet i texthäftet ges torsdagen den 9/4 på svensktimmen.

Litteraturanalys - prov



Litteraturvetenskapliga begrepp

Provuppgift (Uppgiften är modellerad på de uppgifter ni kommer att få på nationella provet)

Noveller:
Black Eyed Einar av Jonas Hassen Khemiri
Försök till kärnfysik av Jonas Hassen Khemiri
Säg ja av Tobias Wolff

Ni ska ha valt uppgift och ni ska ha läst och analyserat de noveller ni ska använda innan ni kommer till provet. Hela texten skrivs i skolan men ni får lov att anteckna på novellerna i förväg. Provet genomförs på svenskan, sthlen på måndag och torsdag.

Hjälpmedel:

Ni får använda allt material som finns inkluderat i det här inlägget, samt ordbok och grammatik- och stavningskontroll.

Uppsatsen skrivs i Google Drive (svenskmappen) och när ni är färdiga ska ni via arkiv välja eposta som bilaga och skicka uppsatsen till: camilla.lindskoug.pauli@analys.urkund.se

måndag 16 mars 2015

Mentorsinformation vecka 12

* Vecka 13 deltager Pauliskolans samtliga samhällsklasser i projektet "Kärleken är fri".

Det första ni ska göra är att svara på en enkät: www.enkatfabriken.se/karlekinnan


Programmet för BG12B under Kärleken är fri - veckan

Tisdag 24/3 kl: 12.50 - 13.30 Föreläsning i Aulan

Tisdag 24/3 kl: 14.00 - 15.30 Teater på Rönnen

Onsdag 25/3 kl: 09.50 - 11.00 Workshop i sal A402A.

OBS att närvaro kommer att föras vid samtliga aktiviteter!

fredag 13 mars 2015

GYA Seminarium 2

Seminarium 2 för gymnasiearbete BG12B genomförs i sal A213 kl 14.20 fredagen 20/3.

Rapporterna lämnas ut i samband med seminarium 1

Alla ska läsa alla rapporter. Den rapport som ni opponerar på ska ni ha fört anteckningar på eller om som kan överlämnas till respondenten. Den rapport som ni står inom parentes på ska också läsas med pennan i hand eftersom där agerar ni komplement och backup till opponenten. Ni förväntas deltaga i diskussionen även på övriga rapporter.

HÄR finns instruktioner för opposition


Felicia Persson: Hur fördelar Malmö kommun sina skattepengar och övriga intäkter?
Opponent: Alexander Åberg (Besfort Xhafoli och Josef Zackaria)

Ida Queckfeldt: Kommunernas ansvar för individer utsatta för våld i nära relationer
Opponent: Felicia Persson (Alexander Åberg)

Alexander Åberg: Preventionsåtgärder: Preventionsåtgärder mot våldsbrott
Opponent: Besfort Xhafoli och Josef Zackaria (Ida Queckfeldt)

Besfort Xhafoli och Josef Zackaria: Rökningens påverkan på samhället
Opponent: Ida Queckfeldt  (Felicia Persson)


Artin, Mikolaj, Mohammed och Oscar ska också  närvara.



tisdag 10 mars 2015

Mentorsinformation vecka 11

* Aktuella omdömen finns i dokumentet "Förnamn Efternamn HT-14".

* Sista anmälningsdag till sista prövningstillfället är 7/4. För mer information se mail från Åsa Alhkvist 9/3

* Sista dag att ansöka till högskolan inför hösten 2015 är 15/4. Boka gärna en tid med Pethra (studie- och yrkesvägledare) om du har frågor och funderingar kring högskola.

* 18/3 kommer Pethra och informerar om hur man ansöker till högskolan.

* 18/5 är det friluftsdag. Kom med förslag på någonting som klassen kan göra tillsammans.

* 20/3 är sista ansökningsdag för Ung i sommar

söndag 8 mars 2015

Gymnasiearbete seminarium 1

Seminarium 1 för gymnasiearbete genomförs i sal A213 kl 14.20 fredagen 13/3.

Rapporterna hämtas på rum A306 (mitt arbetsrum) efter svenskan på måndag 9/3

Alla ska läsa alla rapporter. Den rapport som ni opponerar på ska ni ha fört anteckningar på eller om som kan överlämnas till respondenten. Den rapport som ni står inom parentes på ska också läsas med pennan i hand eftersom där agerar ni komplement och backup till opponenten. Ni förväntas deltaga i diskussionen även på övriga rapporter.

HÄR finns instruktioner för opposition

Shadi Mohmd: Islamiska staten
Opponenter: Elena Kallaris och Micaela Ibis (André Dalvig)

Niklas Larsson: När ens erfarenheter blir ett fängelse: En rapport om fördomar
Opponent: Fanny Forslund (Elena Kallaris och Micaela Ibis)

André Dalvig: Polisens registrering av romer
Opponent: Shadi Mohmd (Niklas Larsson)

Elena Kallaris och Micaela Ibis: Assyriers identitet
Opponent: Niklas Larsson (Fanny Forslund)

Fanny Forslund: Judehat i Malmö
Opponent: André Dalvig (Shadi Mohmd)




torsdag 5 mars 2015

Påminnelse HLR!

Nu på måndag 9/3 ska följande av er (enligt ursprungsplanen) gå HLR-utbildning kl 13.30 på Brandstation Centrum:
  • Artin,
  • Jonas,
  • Niklas,
  • Shadi
  • Cassandra
  • Felicia
  • Ida

Sista gruppen (Anna, Tobias, Martin, Oscar, Besfort, Mohammed, Alex) har sin HLR-utbildning måndag 16/3.


Uppgift till svenskan idag

Plats: valfritt (dock ej i klassrummet eftersom det är upptaget)
Uppgift: språkgranska ditt gymnasiearbete utifrån de riktlinjer vi tidigare tagit upp:

Språket ska vara:

Ekonomiskt (inte pratigt)
Formellt (istf vardagligt)
Precist och exakt (istf vagt)
Opersonligt (istf personligt)

tisdag 3 mars 2015

Stöd med Camilla

Varannan torsdagmorgon (ojämna veckor) kl. 8.30 i A304 kan man komma till mig på stöd. Alla som har F-varningar i svenska bör komma. Man anmäler sig till mig senast fredagen innan. Har man anmält sig så dyker man upp.