onsdag 28 november 2012

Historia 28/11

På nästa lektion i historia får ni veta med vilken medeltida person ni ska arbeta. Det finns visst utrymme för önskemål. De personer ni har att välja ibland finns på sidorna 92-93 i Samband Historia under rubriken "Viktiga personer" - drottning Margareta I av Danmark tillkommer. Önskemål om intervjuobjekt lämnas till mig senast måndag 3/12.

På dagens lektion gavs en läxa till onsdag 5/12. Uppgiften går ut på att koppla ihop företeelser och händelser på medeltiden med företeelser idag eller för att använda kunskapskravets uttryck: "förklara samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid".

måndag 26 november 2012

Exempel på en argumenterande text.

Här är ett exempel på en argumenterande text som jag knåpade ihop lite snabbt på lektionen. Se och lär!

Jag kommer lägga in kommentarer på vad jag gör i de olika styckena. Jag gjorde misstaget att inte titta på kunskapskraven innan jag skrev så är det något jag missat så kommer jag att bearbeta texten så att den är utförlig och nyanserad.

söndag 25 november 2012

Samhällskunskap (+svenska) Källor om demokrati

Reflex Plus sidorna 81 - 86 (97)

Forskning.se om demokrati  - Tips sök på "demokrati" på forskning.se

Riksdagen.se om demokrati - Tips: sök på riksdagens hemsida på "demokrati"


Ne.se: demokrati (enkla versionen) - Tips: sök på "demokrati" på ne.se och eller läs långa versionen

Levande historia: tema demokrati

Tänk på att du kan googla olika kombinationer av ord tex "demokrati gräns", "demokrati metod", demokrati rättvisa" osv. Du som är ganska säker på engelska kan dessutom googla på engelska för fler träffar.

Idrott och Hälsa

Ni har haft 2-3månader på er att ta hem er e-bok, senast i torsdags fanns det några som ännu inte gjort det. Under denna tid kunde ni kommit med datorn och fått hjälp, av mig när vi någon gång haft
gymmet, tyvärr inte i alla de salar vi befinner oss- har inte möjlighet att koppla upp då vi inte befinner oss på Pauli,  eller av er mentor...varför ni inte gjort det är en gåta.V42 när jag paddlade hade ni som uppgift att grundläsa kapitel ett, att studera på egen hand är nödvändigt.
Kapitel ett är grunden till vad ni bör veta för en bra förståelse vad träning är. Vi ses måndag för
teori i C412 och så skriver vi i samma sal på torsdag 13:00 (OBS tiden)
Hälsningar Ann-Sofie

fredag 23 november 2012

Idrott och Hälsa

OBS skrivningen är i sal C 412, skrivsal


Nedan följer sidor och övrigt ni ska koncentrera er på till provet på måndag.
I boken s 8 -39
Skelett och leder-uppbyggnad,funktion och effekt av träning.Ej kunna skelettnamn
Muskulära systemet-uppbyggnad, funktion (ej rutan s21) och effekter vid träning.
Följande muskler på svenska o latin:3,4,5,6,7,8,10,11,14,17,19,22,23
Ha kännedom om de grunläggande rörelserna.
Ej rutan s24
Nervsystemet-uppbyggnad, funktion(schematiskt).
Kroppens syresättning-uppbyggnad funktion och((ej ruta s32)
Kunna hur hjärtat är byggt ungefär , vad de olika delarna heter
Ha en uppfattning om vad som händer vid aeroba energiprocessen och vid den anaeroba
sammanfattningen s 39:VIKTIG
Lycka till!
Ann-Sofietorsdag 22 november 2012

English - letter to Peter Gripes

A lot of you were absent today. We started working with letters. You are supposed to write a reply to the text in the picture below. Of course I will give you a paper copy as well.

Study this page for information about formal letter writing in English: UsingEnglish.com
We will work with this on our lesson next week as well.


Samhällskunskap 22/11

Här är länken till Rixdax - spelet om riksdagen - för dig som vill öva upp dina kunskaper om riksdagen.

Argumentation = svenska + samhällskunskap

När ni nu gör ert argumenterande tal i svenskan så gör ni det om ett samhällsvetenskapligt ämne och även i samhällskunskap ska man kunna argumentera för sin åsikt vilket gör att denna uppgift bedöms både i svenska och samhällskunskap.

För er som inte läser läser svenska för My gäller att ni ska skriva en text på ca en sida där ni argumenterar för någon (EN) av teserna(påståendena) i uppgiften

Uppgiften ger er alltså möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav i samhällskunskap:

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Eleven kan redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser
Någon orsak och konsekvens.

Några orsaker och konsekvenser.

Flera orsaker och konsekvenser.
I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.

Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.
Eleven diskuterar orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värderar andras ståndpunkter.
Enkla argument och enkla omdömen

Välgrundade argument och enkla omdömen

Nyanserade argument och nyanserade omdömen.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och tro- värdighet.
Med viss säkerhet och enkla reflektioner

Med viss säkerhet och välgrundade reflektioner

Med säkerhet och välgrundade och nyanserade reflektioner
Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
* argumenterande tal/text
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


onsdag 21 november 2012

Idrott och Hälsa

Här kommer en länk https://docs.google.com/document/d/1BEBJDhyIf63gqY9_6uetIdSOASYyqcPC7Uy6GdunwSo/edit
till dokumentet ni använder vid dagboksskrivande.
Kopiera dokumentet och skriv i det och dela det med mig så att jag kan kommentera under hela tiden du skriver.
Hälsningar Ann-Sofie

argumentationsämnen

Tryck på denna mening för att komma till uppgifterna.

Texten ska vara klar 30/11
Talen hålls 10, 11 och 17 december men ni ska vara förberedda att hålla det den 10 annars blir det ju gräsligt orättvist.

Yrkesmentorstid --> förhör

Varför förhör på innehållet på yrkesmentorstiden?
a) För att knyta samman yrkesmentorerna med juridikkursen på ett tydligare sätt
b) För att skapa lite skärpa hos er som lyssnar ;)


c) Dessutom ger det er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav:
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

tisdag 20 november 2012

English tuesday

If you didn't bring your book please work with this.

Go to roadtogrammar.com and do seven of the quizzes.

Then you can go to cdlponline.org and work with four texts.

If you have time left go too freerice.com and work with whatever.

måndag 19 november 2012

Juridik tisdag 20/11

Ta med läroboken till tisdagens lektion! Vi behöver den till de övningar ni ska göra.

torsdag 15 november 2012

Yrkesmentorstid!


Då jag anser att det behövs lite skärpning på yrkesmentorstiden så meddelar jag, i förväg, att på tisdagar på juridiklektionen kommer vi att ta de första ca fem minuterna till ett mycket litet förhör med frågor av typen:

-  vilken myndighet eller organisation representerade förra veckans yrkesmentor?
-  vad hette han eller hon?
-  vilket budskap framförde yrkesmentorn?
-  ge exempel på lag- eller på annat sätt juridikrelaterade saker som han/hon tog upp

Givetvis gäller samma regler på yrkesmentorstiden som på andra lektioner.
- inga mössor odyl
- inget ätande eller drickande
- inga mobiltelefoner
 samt inga datorer - om du vill anteckna gäller penna och papper!
Bild: Pen and paper. Foto: Rick Payette. CC BY-NC-ND 2.0

Läslogg Slam

Det här är vad som förväntas av er i läsloggen.  Ni ska skriva minst tre inlägg. De ska beröra vad ni har läst, tankar det väckt och vad du tycker om boken så här lång. Ta också med ungefär 15 ord som du har fått slå upp. Boken ska vara utläst 11/12

onsdag 14 november 2012

Samhällskunskap 15/11

Ni som ser det här titta på filmen om Sveriges valsystem.

En film om val och hur man röstar.

Historia 14/11

Ingen lektion i historia idag då jag eventuellt ska vara med i radio....

Nästa vecka ska vi avsluta USAs historia och gå vidare med medeltiden: läs sidorna 90 -93
Först ska vi prata om den medeltida synen på samhällsgrupper: läs sidan 103
Därefter om feodalismen: läs sidorna 99, 115 -116 fram till Det engelska parlamentet
Sedan om kyrkans(kristendomens) roll under medeltiden: läs sidorna 95 - 97, 117 - 123
Och avslutningsvis om städer: 106 - 111


Text att referera

Här är dagens text

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter
E dessa är sammanhängande och begripliga
texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och situation
eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet
C texterna är anpassade till syfte, mottagare och situation
dispositionen är tydligt urskiljbar
språket är varierat och delvis välformulerat
A texterna är väldisponerade
språket är varierat och innehåller goda formuleringar


Eleven kan läsa, reflektera över och göra (enkla på E-nivå) sammanfattningar av texter samt skriva egna texter utifrån det man läst
E de egna texterna anknyter till det lästa
eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
C de egna texterna lyfter fram huvudtanken i det lästa

tisdag 13 november 2012

Matematik 14/11Hej på er,

Återigen får ni världens lättaste läxa.

Ladda ner och installera programmet Adobe Reader i era datorer. Programmet hittar ni via följande länk.

www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=5443&fileID=5444

Gör det inte imorgon - gör det nu!


Mvh

Johan

måndag 12 november 2012

Svenskan idag

Jag är hemma med sjukt barn så Karolina tar min lektion idag. Ni ska träna på att skriva referat. Skriv i Google Docs. Se till att få med följande:

  • Sammanfattning av texten i en mening
  • Huvudpunkter/Stödord
  • Referatet
  • Kom ihåg källa, både i referatet och som en fullständig källförteckning
Referatet bör vara max 100 ord. 

Artikeln att referera hittar ni här:

onsdag 7 november 2012

Historia 7/11

Texterna nedan är utdrag ur Barack Obamas första tal som ny/omvald president. Se om du hittar refrenserna till USAs historia. Vilka sorters historiebruk använder BO sig av?

(Den som vill läsa hela talet hittar det här.)

 "Thank you. Thank you. Thank you so much. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people. "
...

"But also a country that moves with confidence beyond this time of war, to shape a peace that is built on the promise of freedom and dignity for every human being. We believe in a generous America, in a compassionate America, in a tolerant America, open to the dreams of an immigrant's daughter who studies in our schools and pledges to our flag."
...

"I believe we can keep the promise of our founders, the idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are or where you come from or what you look like or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight, you can make it here in America if you're willing to try."

Exempel på referat

Här hittar du dokumentet med referatet från idag. Det blev ett rätt långt referat så jag gjorde ett kortare också. Det längre är bättre innehållsmässig sett. Det kortare är mer effektivt och närmare den gräns på 25% av ursprungstexten som man bör sträva efter.

tisdag 6 november 2012

Rätten och samhället (juridik) 6/11

Länkar till de hemsidor vi tittade på idag

Riksdagens ombudsmän - Justitieombudsmännen (JO)

Malmö kommuns konsumentrådgivning

Konsumentverket och Konsumentverkets hemsida för ungdomar "Ung konsument"

Allmänna reklamationsnämden

Mentorstid vecka 45

Ni som ännu inte bekräftat tid för utvecklingssamtalet tisdagen 13/11 - gör det så fort som möjligt!

Tisdagen 13/11 - inga lektioner pga av utvecklingssamtal.

From nästa mentorstid (vecka 47) ska alla ta med sina datorer så vi kan avsluta mentorstiden med att alla kollar sin pednet.

Så fort du märker att du inte kommer in på pednet kontakta My eller Karolina - det är ditt ansvart att se till att du kommer in på pednet.

Questions to Easy A

Here is the document with questions for the movie
måndag 5 november 2012

Samhällskunskap 5/11

Presidentvalet i USA 2012

I Sydsvenskans artikel "Väljarna väljer väljare" kan du läsa om valet ffa om elektorerna.  I samma tidning i artikeln "Ett polariserat Florida" kan du läsa om Florida som är en sk Swing state (Vågmästarstat).

I DNs artikel "Här avgörs USA-valet" kan du läsa om elektorssystemet och vågmästarstaterna. Artiklen "Obama mot Romney: Fråga för fråga" handlar om skillnaderna i politik mellan Obama och Romney.

I DN kan du också läsa artiklen "Så styrs USA" om USAs politiska system.

Svenska - referat

Vi kommer nu jobba en del med referatskrivning och  citationsteknik. Det är ett viktigt redskap för att kunna skriva vetenskapliga texter.

Idag ska vi utgå från den här texten efter min genomgång:
http://www.readability.com/articles/8cy5vya7

I läxa ska ni läsa det här: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/referera/skriva-referat/