torsdag 31 januari 2013

MatematikHej på er,

Lektionanteckningar till nedanstående avsnitt går att finna genom att klicka HÄR.

Geometri och bevis
Implikation och ekvivalens
Pythagoras sats


Mvh

JohanStatsskick och samsam01b

Nu har jag i era SO-mappar laddat ner dels ett dokument med kommentarer om och omdöme på uppgiften om statsskick som heter "Förnamn Efternamn statsskick" och dels ett dokument med just din aktuella betygsmatris för hela kursen i samhällskunskap och det heter "Förnamn samsam01b".

Tider utvecklingsssamtal

Klicka på denna mening för att komma till tiderna för utvecklingssamtal. De finns även under mentorsinformation till höger. Kom ihåg att bekräfta er tid!
Nu har jag skapat ett sådant dokument som ni efterfrågade där det står vem som lämnat in vad. Säg till mig om ni inte vill vara med. Jag har skrivit in vilka som lämnat in dialoger. Det var rätt många som inte gjort klart uppgiften. Med tanke på att de flesta inte heller hade gjort inspelningarna häromdagen, trots att ni fick tid från lektionen så blir jag lite :-( Ni som har gjort uppgiften har fått kort respons i era uppgiftsresponsdokument

Dokumentet hittar ni under svenska i kanten och här: inlämnat

Schemaändringar vecka 6

Måndag 4/2 kl 09.50 - ca 10.50 psykologi med Linn i sal A213

Tisdag 5/2 kl 15.25 - 16.10 samhällskunskap med Karolina sal A203

tisdag 29 januari 2013

Historia 29/1

-->


E

C

A
1
Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanserat.

3
Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanserat

4
Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanserat

måndag 28 januari 2013

Uppgift i svenska - talat och skrivet språk

Uppgiften är som följer:

1. Spela in när din vän berättar om sitt minne.
2. Transkribera inspelningen. Tänk på att skriva ut orden som de faktiskt låter (gick blir jick) och att skriva ut alla tvekljud. Varje uttalat ord ska finnas med. Pauser och gester skrivs ut så här: (paus)
3. Skriv om minnet med skriftspråkligt språk. Ansträng dig för att göra det riktigt skriftspråkligt.
4. Analysera vilka skillnader du kan se.

I Adrians text tog han upp sju olika skillnader i sin analys: dialekt, ljud som försvinner, skratt och skämt, pauser, betoning, upprepningar, gester. Man kan även ta upp andra skillnader, använd era anteckningar från när jag pratade om detta. Det som Adrian gjorde allra bäst var att han gav exempel OCH analyserade vad det gav för effekt. I er analys ska ni alltså inte bara punkta upp skillnaderna utan ni måste också berätta vad det ger för effekt. Annars är det ingen analys.

Inspelningarna ska vara gjorda tills på onsdag. Ta med hörlurar till lektionen så att ni kan lyssna.

Paren är som följer:
Alexander och Niklas
Anna och Michelle
Oscar och Artin
Tobias och Oliwer
Roro och Chelline
André D och Felicia
Martin och Oskar K
Linn och André H och Cassandra och Fanny (Fanny tar en av gruppens inspelningar)


fredag 25 januari 2013

iDROTT OCH hÄLSA

Ny tid för omprov o prov för de som ej gjort: 14.30  måndag 28/1 A 213
Välkomna

torsdag 24 januari 2013

Grupp på Facebook!

Jag har skapat en grupp på Facebook till klassen. Den heter BG12B. Där kan man gå med om man vill kunna ställa frågor till eller My och/eller ibland få påminnelser av oss. Flödet från klassbloggen kommer också hit (och därmed till ert Facebookflöde) vilket gör det lättare att se när det händer något där.

Gå till gruppen: http://www.facebook.com/groups/154188378066503/

Be om att få bli medlemmar så godkänner vi er.

onsdag 23 januari 2013

Svenska - formellt/informellt språk

Dialogerna i svenska1 för My ska vara klara till onsdag nästa vecka. Lägg dem i er mapp så att de delas med mig!

Historia 23/1

Ingen lektion i historia i dag onsdag 23/1.

Läs sidorna 214 - 225 i Samband Historia plus (och uteslut inte möjligheten av ett litet läxförhör på tisdag 29/1)

måndag 21 januari 2013

Apropå omdömen

Nu har jag laddat ner era betygsdokument i rätten och samhället och historia i era SO-mappar i google docs/drive. Dokumenter heter "namn rätten och samhället" respektive "namn hishis01b". Kolla kommentarerna för att några av er har fått kommentarer.

Betygsdokumenten i samhällskunskap får vänta tills jag hunnit läsa (igen), ge feedback på och bedöma uppgiften om att jämföra statsskick.

Tisdag 22/1

Samling i tennishallen kl 08.00 - OBS tiden - för samtliga både spelare och publik.

Lycka till i turneringen!

Första tid i skolan är kl 11.30 mentorstid (om inte My meddelat annorlunda).

Kl: 12.40 har ni psykologi med Linn i sal A213 (istället för historia)

Eftermiddag: förhoppingsvis slutspel i fotbollsturneringen


PS. Ni som har frågor om omdömen - vi tar dem på torsdag. Kom ihåg att de flesta som F-varnas i mina ämnen gör det eftersom de inte fått in alla uppgifter och därmed inte ligger i fas med klassen. (Kolla dokumentet: Gjort eller inte gjort).

Det går också bra att maila mig med frågor: karolina.goransson@pub.malmo.se

söndag 20 januari 2013

Svenska måndag 21/1

Jag gjorde återigen misstaget att glömma lägga upp det jag has tänkt att ni skulle göra i läxa så vi tar det på lektionen istället. Vi kommer bara ha en 50 minuters lektion ungefär för sen ska jag ha klasskonferens. Vi börjar med att ni skriver lite kort kring frågorna nedan. Skapa ett Google dokument som heter "ditt namn - kortskrivning".

1. Vad händer i situationer när människor använder "fel" språkbruk?
2. Har du befunnit dig i en situation där du inte kunnat använda rätt språkbruk eller hamnat utanför pga ditt språk? Hur kändes det?

Sen ska ni börja arbeta med att skriva dialoger om formellt och informellt språkbruk. Tanken är att ni ska försöka er på att göra en tvärtomsituation, alltså att ni beskriver en formell situation fast där de som talar använder ett informellt språk och en dialog som beskriver en informell situation men där talarna använder ett formellt språkbruk.

Exempel på situationer:
Formella: anställningsintervju, möte på banken, möte med chefen, politisk debatt
Informella: chat, samtal med kompis, dejt, familjemiddag.

fredag 18 januari 2013

Samhällskunskap måndag 21/1

Ta med läroboken (Reflex plus) till lektionen!
Som tidigare meddelat så kommer inte jag på måndag men ni har lektion som vanligt.

Uppgifter
a) Rita upp ett ekonomiskt kretslopp som utgår antingen från ditt hushåll eller från ett hushåll som du hittar på. Övningen finns här och under samhällskunskap i högerspalten. Ni får gärna diskutera men varje elev ska lämna in. Ingen yttterligare lektionstid kommer att anslås till övningen.

OK-akademi har en sida om det ekonomiska kretsloppet.

Lämna in till vikarien eller skicka till karolina.goransson@pub.malmo.se eller ladda ner till SO-mapp.

b) För de snabba: Svara på frågorna 1-7 på sidan 225 i Reflex plus. Svaren finns i boken sidorna 204 - 214.


PS Glöm inte att på tisdag (22/1) på den position i schemat där det står historia har ni denna vecka psykologi.torsdag 17 januari 2013

The novels

These are the novels we are reading in April. You read one each, and you can choose between the following:

- The Hunger Games
- The Outsiders
- Go Ask Alice

In the comment field - tell me which one you want to read!

onsdag 16 januari 2013

Examples of road movies!

Definition of road movie:

A road movie is a movie where the main characters go on a road trip, i.e. leave home to travel from place to place (by car, hitch-hiking, motor cycle, bus, but it has to be along a road). By altering their day-to-day perspective, they change, grow and/or improve over the course of the trip.

Below, you will see the trailers from three road movies.

On the Road by Jack Kerouac is one of the most important novels of the 20th century. Last year they made a movie adaptation of it. Watch the trailer here:The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert is an Australian road movie about three transvestite men who have to travel across the country to get to a job. They don't always get along...Thelma & Louise is a road movie classic about two women going on vacation, getting into deep trouble AND having the time of their lives!

Let's take a road trip! Introduction 17/1

Lesson goal:

Introduce the project for the following five weeks

Your task for the next month or so will be to take a virtual road trip and blog about your expereriences. These are the things I have already decided, and they are as follows:

 1. You can choose between these routes in the States: Road Trip USA
 2. You will each publish five blog posts. The blog posts will be a mix of video/audio/written entries. Each blog post must contain moving or still pictures.
 3. I will decide your budget (you will have different budgets)
 4. I will decide on certain things that will happen to you.
 5. You must comment on each other's blog posts.
These are the things that we must decide today:
 1. Groups, singles or both? Do I decide the groups?
 2. Is Blogger fine or do you have other preferences?
 3. What kind of things do you want me to do shorties on? (shorties = quick lessons/ instruction videos/ example blog posts)
Dessa kunskapskrav från ämnesplanen kommer att testas (OBS! Om ni besöker historiska platser kan ni knipa lite kunskapskrav i historia också - kontakta Karolina för mer info!)
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
 • Eleven kan välja och använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
 • Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
 • I muntlig och skriftlig framställning och interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Mer detaljerad matris kommer!

tisdag 15 januari 2013

Fotbollsturnering 22/1

BG12B har färgen lila och spelar i grupp 1.

Samling i tennishallen kl 08.00. Beräknad sluttid kl 10.30.
Lektioner från och med mentorstiden.

Mohammed är lagkapten.

My letter to you!

Dear students,

Thank you for all your letters. They were a lot fo fun to read! One student suggested that I tell you some things about myself, and that's a good idea since that's usually what I start out with when I meet new students - writing a letter to them:)

So! Hmmm... I'm 37. Which seems like a lot to me, but I'm trying to get used to nearing... dare I say it... middle-age. I have a husband, Fredrik, and two sons, Sam who is five, and Noa, who is ten months. Family life is fun, but also quite exhausting when you have small children. There is always something going on, someone talking, and I think the way to deal with it is trying to be in the moment and not think about what you are doing later, or what happened earlier and so on. Sometimes this is easy, and sometimes hard.

I don't really have a lot of time to myself. I try to read which I love, and I try to listen to music, which really energizes me. I often get caught up online though, checking Twitter, Instagram, my RSS feeds and well, you know there's a lot out there! Every other week I go swimming and I try to walk to work to get some basic exercise.

Something you definitely need to know about me is that I love my job! I've MISSED it these passed ten months! I always want to be a better teacher, so I'll definitely want your feedback from time to time. My  belief is that all students have potential, that everyone can learn and that learning takes work and is not based on "talent". Work can be fun though - like mine:)

Below, I've enclosed a fancy Prezi that I used last year as an introduction of myself to my new students. I hope you enjoy it:) Since there's no photo of my youngest boy in that Prezi, I'll add one at the end of this post!

Yours sincerely, CamillaNoa!

15/1 Lesson evaluation

Now, let's evaluate the lesson!

 1. Go to www.vot.rs
 2. Enter the code: 773694
 3. Cast your vote!
When we see the results (no names are given or collected with your answers) we'll discuss what was effective strategies for the goal as well as what and how things could have been even better!

15/1: controversial literature/ choosing novels

Goal of lesson/lessons:
 • Practicing and testing the following goal from the subject plan: "interagera muntligt genom att kommentera, värdera, motivera åsikter, diskutera och argumentera"
 • Choosing novels for reading later (April)lördag 12 januari 2013

Deadline inför omdöme för höstterminen!

Onsdag 16/1 kl 13:00 är deadline för de uppgifter som ni vill ha med i underlaget när jag sätter omdömen i kurserna samhällskunskap01b, historia01b och rätten och samhället (juridik) för höstterminen.

För uppgiften i samhällskunskap: "Jämföra statsskick" gäller fortfarande deadline måndag 14/1.

Kom ihåg att den vanligaste orsaken till att elever F-varnas ( i mina ämnen) är att de inte får in uppgifter. Kolla "Gjort eller inte gjort - dokumentet". Det är det som står där som gäller - de uppgifter som är kryssade där är de jag sett och bedömt.

Det är viktigt att ni delar med rätt mailadress: karolinagoransson@gmail.com eller har/lägger ert dokument i er SO-mapp.

Det är viktigt att ni skickar mail till rätt mailadress: karolina.goransson@pub.malmo.se

onsdag 9 januari 2013

Svenska 9/1

Idag ska ni titta på era argumenterande texter och försöka bedöma dem utifrån de kunskapskrav som gäller för uppgiften. Motivera för varje kunskapskrav som du tycker att du uppnått på vilket sätt du uppnått det. För de kunskapskrav du inte uppnått försöker du resonera över hur du hade kunnat uppnå dem. Målet är att du ska förstå dels hur bedömning fungerar och att du ska kunna se vilka brister du hade i denna uppgift som du kan åtgärda inför nästa uppgift.

Kunskapskrav
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter

E
dessa är sammanhängande och begripliga
texterna är till viss del anpassade till syfte mottagare och situation
eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet

C
texterna är anpassade till syfte, mottagare och situation
dispositionen är tydligt urskiljbar
språket är varierat och delvis välformulerat

A
texterna är väldisponerade
språket är varierat och innehåller goda formuleringar

tisdag 8 januari 2013

Historia 8/1


Året är 2062. Ni är historiker som intresserar er för hur svenska pensionärer reste under 2010-talet. Ni har fått tillgång till en bunt vykort som Sonja Bengtson skickade hem till sin son och svärdotter under en resa våren 2012.

1) Värdera vykorten källkritiskt. (Ni förutsätter att de är äkta)
a) På vilket sätt är de kvarlevor och eller berättande källor? Motivera svaret.

b) Är de bra en bra källa med tanke på frågan? Tillämpa de källkritiska kriterierna.Motivera svaren.

2) Hur kan dessa källor användas?
a) Vilka frågor kan besvaras med hjälp av dessa vykort som kvarlevor?

b) Vilka frågor kan besvaras med hjälp av dessa vykort som berättande källa?

c) Fundera över i vilket större sammanhang denna information kan infogas - vilka andra slutsatser kan ni dra med hjälp av informationen på vykorten?

3) Vilka sorters historiebruk kan ni upptäcka hos vykorten?
(tips: leta både bland bilder och text)

Källor
Samband historia  

Infokoll
Riksarkivet

Letter to Camilla


måndag 7 januari 2013

Rätten och samhället 8/1

Uppgifter att arbeta med under dagens lektion. (Alla "här" är länkar)

1) Gör klart uppgiften i juridik om köpeavtal och fullmakt.
Den finns här.
Det är sista inlämningsdag för den idag!


2) Jobba med uppgiften i samhällskunskap om att jämföra statsskick.
Den finns här.
Listan över aspekter som ni ska redogöra för och jämföra finns här.
Länkar till användbara källor finns här.
Sista inlämningsdag för denna uppgift är måndag 14/1.
OBS detta är sista lektionstillfället som ni får arbeta med denna uppgift.