lördag 30 augusti 2014

Freds- och konfliktkunskap 3/9

Uppgift

Ta reda på riksdagens partiers åsikter och förslag när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik med fokus på:

* EU: vad anser partiet är positivt respektive negativt med EU?

* Invandringspolitiken

* Försvaret: satsa och så fall på vad?


Fakta ska redovisas i en  power-point. Åsikterna och förslagen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Ni ska också ta reda på vem partiet vill ha som utrikesminister (försvarsminister, migrationsminister, handelsminister, biståndsminister)

Redovisningen ska innehålla bilder på valaffischer eller en annonser där budskapet handlar om utrikespolitik. TV-reklam odyl går också bra. (Bild på lämpligt citat är ok). Budskapen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Presentationen ska inledas med partiets namn och symbol. Källor, även bildkällor, ska redovisas på sista bilden.

Arbetsgång
1) 3/9 Inledning --> planering
2) 8/9 fältarbete - fakta/åsiktsinsamling
3) 10/9 sammanställa --> göra PP
4) 12/9 redovisningar
Centerpartiet
André H
Felicia
Linn
Folkpartiet
Fanny
Micaela
Artin
Kristdemokraterna
Mohammed
Martin
André D

Miljöpartiet
Oscar
Mikolaj
Ida
Moderaterna
Besfort
Michelle
Niklas
Socialdemokraterna
Anna
Elena
Sverigedemokraterna
Shadi
Cassandra
Jonas

Vänsterpartiet
Tobias
Alex

                                                                E
C
A
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar * frågor inom kunskapsområdet


* med viss säkerhet några


* med säkerhet några


* med säkerhet flera
I arbetet använder eleven * vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet
* med säkerhet
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven * information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med ** omdömen källornas relevans och trovärdighet***.

* med viss säkerhet


** enkla

* med viss säkerhet


** enkla

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna

* med säkerhet


** nyanserade

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna
Eleven presenterar * kunskaper inom området på ett sätt som ** är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av *** relevant uttrycks- och presentationsform.
* med viss säkerhet

** till viss del

*** någon
* med viss säkerhet

** huvudsakligen


*** några
* med säkerhet

** väl


***flera
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.


* med viss säkerhet


* med viss säkerhet

* med säkerhet


fredag 29 augusti 2014

Introduktion gymnasiearbetet

Handledare för gymnasiearbetet: Cecilia Wallin och Martin Nordbeck.

Här finns information från skolverket.

torsdag 28 augusti 2014

Språkhistoria

Grupper för dagens övning:

Ida, Tobias, Michelle, Anna
Oscar, André D, Micaela, Alex
André H, Elena, Fanny, Artin, Martin
Jonas, Niklas, Cassandra, Felicia, Linn

Övning 1

Samla förkunskaper kring historiska skeenden

Kort presentation om språkhistoria

- lyssna
- ta anteckningar (för hand/dator)
- fem minuter till att renskriva och komplettera anteckningarna
Tänk på under tiden: vilka faktorer som har påverkat språket

Övning 2

Ni ska få skriva en kort uppsats på 1-2 sidor där ni utreder hur ett par olika faktorer har påverkat språket de senaste tusen åren, och hur de kommer att påverka språket framöver. Nästa lektion ska ni få börja skriva och vi ska börja prata om formen (hur) men ni måste börja med att behandla texten, dvs. läroboken. De aktuella sidorna är 157-194
  • Först måste ni läsa texten för att ta reda på vilka faktorer det kan finnas
  • Sedan måste ni välja vilka faktorer ni vill fokusera på
  • Därefter måste ni läsa texten för att hitta så mycket information ni kan om just de faktorerna ni valt
Skrivpar:
Micaela och Felicia
Oscar och Linn
Jonas och Martin
Anna och Michelle
Alex och Ida
Tobias och Artin
Fanny och Cassandra
André H och Niklas
André D och Elena

Lektion 1/9 - religionskunskap

Den här lektionen ska vi hinna med mycket!Här och här kan du ladda ner bildspelen.

Planering: religionskunskap 1

Planering för kursen religionskunskap 1

v.34-36   Kultur, religion och identitet (inlämnings-uppgift)
v.37-38   Religion och vetenskap (inlämnings-uppgift)
v.38-43   Världsreligionerna (prov)
v.45-47   Nya religiösa rörelser och livsåskådningar, samt etik (inlämnings-uppgift)
resten   Kompletterande uppgifter (där det finns behov)

Detta är ungefärliga veckoangivelser, och kan avvika lite från hur det faktiskt blir.

tisdag 26 augusti 2014

Lektion 27/8

Vi fortsätter med Kultur och religion. Idag fokuserar vi på religionsbegreppet.


Här kan du ladda ner bildspelet.

Funktionär vid skolvalet

Du som är intresserad av att vara funktionär vid skolvalet fredagen 12/9 är välkommen på informationsmöte i morgon onsdag 27/8 kl 09.00 i sal A213.

måndag 25 augusti 2014

Övning 3 - Språkens släktskap

Övning 3


Ida, Anna, Tobias
Martin, Oscar, André D
Alexander, Fanny, Michelle
André H, Cassandra, Elena
Micaela, Artin, Niklas

Jonas, Felicia, Linn

Ni har fått ut ett häfte per grupp med ord ordnade i rutnät.
  • Använd orden för att skriva en kort dikt (ca. fyra rader)
  • Skriv ner dikten i tre versioner (svenska, danska/norska, engelska/tyska/holländska) under varandra. Ungefär som jag gjort här (fast jag har fler)
  • Ta Google Translate till hjälp när det behövs.
  • Diskutera vilka likheter som finns när det gäller ordföljd, grammatik och vokabulär)
Ni ska läsa dikterna för klassen och presentera vad ni kom fram till (sammanfattningsvis) kring likheter och skillnader.

Övning 4

Läs överskrifterna och första meningen i varje stycke.
Skriv ner två frågor som du tror kommer att besvaras i det här avsnittet
Läs s. 150-153 (halva sidan ungefär)
Besvarades några av frågorna?
Titta igen - markera ord/fraser/begrepp som du tror är centrala när man ska skriva och prata om språk

Övning 5 - Lärlogg

Beskriv med dina egna ord hur språk är släkt med varandra och hur svenskans del av släktträdet ser ut

Lektion 25/8

Vi kommer att börja med ett avsnitt som heter Kultur och religion, och dagens lektion berör kulturbegreppet.Här kan ni ladda ner bildspelet.


Vi återkommer till texten ni skrev första lektionen i slutet av det här avsnittet.

lördag 23 augusti 2014

Regementets dag P7

Söndag 24/8 är det regementets dag på Södra Skånska Regementet/P7 kl:10 - 15. Mao ett tillfälle för den som är intresserad av försvarsmakten att få en inblick.

torsdag 21 augusti 2014

Språkhistoria - språkens släktskap

Syfte

Att få förståelse för hur språkens släktskap ser ut och kunna redogöra för släktskapen mellan språken.

Grupper


Ida, Anna, Tobias
Martin, Oscar, André D
Alexander, Fanny, Michelle
André H, Cassandra, Elena
Micaela, Artin, Niklas
Jonas, Felicia, Linn

Övning 1

Diskutera och kom överens om en definition som beskriver skillnaden mellan dialekt och språk.

Övning 2

Ni har fått ut ett papper med en hel del språk på. Precis som en grupp kusiner har en gemensam mormor, har språk en gemensam anfader. Försök gruppera språken som är släkt med varandra tillsammans. Om ni kommer på vem deras gemensamma anfader var, skriv ner det namnet också

tisdag 19 augusti 2014

Religionskunskap 20/8

Här finns bildspelet "Religionskunskap 1 - introduktion" från vår första lektion.
Bildspelet innehåller även
- uppgift 1: "tänk på en person"
- instruktioner för delad mapp där alla uppgifter skall samlas.


Torsdagens lektion - svenska

På torsdagens lektion träffas vi vid Läromedelscentralen för att hämta den bok som vi delvis ska använda till vårt första avsnitt - språkhistoria!

21/8, 11.40 vid Läromedelscentralen alltså!

Ta med er fungerande elevkort som ni kan låna på!

måndag 18 augusti 2014

Första veckan!

* Följande lektioner är inställda första veckan.
- samtliga individuellt val
- gymnasiearbete
- båda lektionerna i sociologi tisdag 12.30 - 13.10 samt onsdag 13.00 - 14.20.
- onsdagens lektion 11.10 - 12.15 i freds- och konfliktkunskap (HUMHUM00s)

OBSERVERA att detta ENDAST gäller denna vecka!

* Skåp fördelas nästa vecka. OBS att depositionsavgiften gått upp till 100 kr.

* Kolla så att du kommer in i Malmö Apps (din skolmail), dexter och att du kan låna på ditt elevkort.

* Blanketten med personuppgifter lämnas till Karolina på fredag (lektion i freds- och konfliktkunskap 13.10 - 14.10)

* Datorproblem hanteras av Aila och eller Nardir.

* "Städa" din SO-mapp genom att tex skapa en "Gammalt"-mapp och lägga alla mappar och dokument från årskurs 2.


Fördrinken i svenskaUtdrag ur How to Become Filthy Rich In Rising Asia av Mohsin Hamid

tisdag 12 augusti 2014

Höstterminen 2014

Terminen börjar måndagen 18/8 med upprop kl 09.00 i aulan i A-huset.

Efter uppropet samlas vi i sal A213 för information.

Ca 11 lunch

12.00 - 13.15 Lektion i svenska sal A304 (Camilla)
13.10 - 14.40 Lektion i svenska som andra språk i sal A218 (Christel)

From tisdag 19/8 lektioner enligt schema. Inga individuella val eller gymnasiearbete första veckan.

Välkomna!
Karolina


Ps Nu är sista veckan att läsa och lägga in böcker i Tårtläsningen - spänningen är stor - vem ska bjuda vem på tårta ;) ?