fredag 29 november 2013

Vecka 49 samhällskunskap och kommunikation

Vecka 49 vänder vi på steken och har samhällskunskap på tisdag eftermiddag: läs avsnitten om "Klassisk nationalekonomi" och "Marxsim" i Reflex 123 kapitlet "Nationalekonomiska teorier" som börjar på sidan 375.

Onsdag och torsdag kommer ni att få till att jobba med utväderingen av presentationen (tal) Unifomerade myndigheter här och där.

Rösta på film!

The Heat
God Bless AmericaTomorrow when the War Began
Goodbye BafanaLolita The dictatorRösta!


länk till dagens föreläsning - kosthållning

http://prezi.com/rw_ig407tiss

obs: läs även kap 3 i idrottsboken.

torsdag 28 november 2013

Uppgift idrott 2 - rörelse till musik (Davids grupp)

Kursmål, Kursplanens centrala innehåll:

- "Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga"
- " Idrott, DANS och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg"

Syfte:
Att visa upp rytmik och rörelse till musik som ett verktyg för träning och rekreation, samt visa kroppslig motorik.

Uppgift:
- Ni ska i grupper om 2 till 4 personer presentera en ca 2 minuter lång dansuppvisning med valfritt tema (exempel; estetisk-, kulturell- eller träningsdans) och valfri musik.
- Dansen måste innehålla valfria steg och kombinationer, tänk dock på att variera era steg så ni inte göra samma två steg i 2 minuter.
- Klädsel och rekvisita är ett välkommet inslag.
- Låt fantasin flöda!!

Tid för uppvisning:
13 december kl 08:10 - Tennishallen

*Ert bidrag kommer filmas för vidare bedömning samt visas upp för hela gruppen vid tillfälle.

onsdag 27 november 2013

Lektionen i svenska torsdag 28/11

Gruppen nedan har ungdomssamtalarna. För övriga: svenska är inställt men svenska som andra språk har lektion som vanligt. 

Ungdomsamtalarna
28/11 kl 14.35-15.55 A317
Oscar Ali
André Holsby
Artin Kelmendi
Niklas Larsson
Tobias Sköldbäck
Besfort Xhafolli
Alexander Åberg
Fanny Forslund
Elena Ibis
Felicia Persson
Cassandra Rankovic Mårtensson
Linn Veberg

Enkät Trivsel och likabehandling

Ni ska ha fått ett mail med en länk och en uppmaning att genomföra en enkät från skolans grupp för trivsel och likabehandling. Om du inte har gjort den så lägger jag in länken nedan. Resultatet av enkäter blir mer användbart och sant ju fler som svarar.

Enkät Trivsel och likabehandling

tisdag 26 november 2013

Onsdag lektionen i samhällskunskap 13.10 -14.10

Redovisning "Uniformerade myndigheter här och där" i sal A213
Oscar
Besforth
Niklas
Tobias
Linn
Cassandra
Artin
Fanny
Elena

Ungdomsamtalarna

B2
27/11 kl13.10-14.10 (14.20) A319
André Dalvig
Mikolaj Kacper Kedzierski
Jonas Lagnebo
Shadi Mohmd
Martin Svensson
Mohammed Zein
Michelle Gyllander
Micaela Ibis
Ida Queckfeldt
Anna Simonsson

måndag 25 november 2013

Svenska

28/11 Ingen lektion. Arbeta med följande hemuppgift:
Skriv om din drömresa. Använd minst 2 källor, ange vilka källorna är.
Motivera varför du vill resa till just den staden/det landet. 
Skriv 1-2 sidor, 12 punkter, radavstånd 1,5.
Texten ska vara färdig 5/12.

fredag 22 november 2013

Ungdomssamtalarna tisdag 26/11

Glöm att jag sa att det är Ungdomssamtalarna på måndag. Det är tisdag 26/11 som är den dag då ni alla ska träffa dem. Se tabellen! De som inte har samtal har lektion med mig (Karolina) i sal A213 och det gäller båda grupperna och tiderna.

B1
B2
26/11 kl 13.10-14.35 A211
Kommunikationslektionen
26/11 kl 14.45-15.50 A211
Psykologilektionen
Killar B1
Killar B2
Oscar Ali
André Dalvig
André Holsby
Mikolaj Kacper Kedzierski
Artin Kelmendi
Jonas Lagnebo
Niklas Larsson
Shadi Mohmd
Tobias Sköldbäck
Martin Svensson
Besfort Xhafolli
Mohammed Zein
Alexander Åberg26/11 kl 13.10-14.35 A205
Kommunikationslektionen
26/11 kl 14.45-15.50 A205
Psykologilektionen
Tjejer B1
Tjejer B2
Fanny Forslund
Michelle Gyllander
Elena Ibis
Micaela Ibis
Felicia Persson
Ida Queckfeldt
Cassandra Rankovic Mårtensson
Anna Simonsson
Linn Veberg

Non-book readers

This is your task for today!

Today you will practise your irregular verbs. They should be completely familiar to you... But for most of you, they're not.

Start with the first exercise below - do it over and over again until you do it without any fault! Then move on to the next one. Few of you will manage to do all of them without fault during the lesson, and in that case, my only recommendation to you, is to return to them until they are completely known to you!

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in4.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in5.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in6.htm

This is when/how you use them (go-went-gone)

I usually go the dentist once a year (infinitiv - gå)
To go to the dentist is very important (infinitiv - gå)
I went to the dentist yesterday (imperfekt - gick)
I have gone to the dentist three times this year (perfekt - gått)

Happy grammar time!

Engelska Monday Nov 25


Every time we meet you bring:

- an important scene from the novel that you want to share
(tell your class mates about the scene, explain why you chose it and why it is important)
- three questions (mainly for discussion
- words that you need explained

torsdag 21 november 2013

Tal samhällskunskap, engelska och kommunikation

Det går inte att byta från fredag till onsdag men om någon, en eller två, från onsdagsgruppen vill hålla sina tal i morgon så går det bra eftersom lektionen i morgon är längre än lektionen på onsdag.

Den som inte håller sitt tal på utsatt datum får hålla det i vecka 2 när det är uppsamling.

 Fredag 22/11: tal
Onsdag 27/11 Ungdomssamtalarna
Fredag 22/11 lediga
Onsdag 27/11: tal
André Dalvig
Oscar Ali
Jonas Lagnebo
André Holsby
Martin Svensson
Niklas Larsson
Mohammed Zein
Tobias Sköldbäck
Michelle Gyllander
Besfort Xhafolli
Micaela Ibis
Fanny Forslund
Ida Queckfeldt
Elena Ibis
Anna Simonsson
Felicia Persson
Artin Kelmendi (onsdag ledig)
Cassandra Rankovic Mårtensson
Alexander Åberg (onsdag ledig)
Linn Veberg


onsdag 13 november 2013

Wednesday: English/ Social Studies

On Friday you will be telling your group mates about your findings so far. The purpose of this is:

- To practise talking about your subject in English
- To hear the kinds of comparisons and reasonings that others make
- To get feedback and suggestions from others

Here are linking words that will help you!

These are the groups:

10.50-11.20
Tobias, Oscar, Ida, Felicia and Artin (Police force in African countries)
André D, Anna, Martin and Elena (Police force)
Jonas, Alex Å, Besfort, and Michelle (Police and Armed forces)

11.20-11.50
Linn, Niklas, Micaela, and André H (Prisons and Paramedics)
Cassandra, Fanny, Mohammed, Mikolaj and Shadi (Customs and Coast Guard)

My study hour on Nov 21 will be dedicated to helping you with your performances. I have sent emails to the people I want there, but everyone is welcome!

tisdag 12 november 2013

Camillas och Karolinas tal

Utvärdering av min insats (Camilla):

Begrepp, teorier och modeller - detta är nog det jag kände mig mest osäker på. Jag har ju inte följt undervisningen i det. En del begrepp på basal nivå har jag försökt få med, t.ex. de olika perspektiven, och orsaker och konsekvenser, men teorier och modeller kan jag inte se att jag använt. Karolina lyfte fram en samhällsvetenskaplig modell som ni kan använda.

Jag hoppas att jag inte glider för långt över i brottslighet och livet i allmänhet på Tuvalu, men jag kände att jag var tvungen att ha med lite om det för att det skulle gå att förstå och jag tänker också att polisen är en del av samhället och att så länge jag försökte ha polisen som en röd tråd, så var det okej.
Jag skulle ha velat lägga mer tid på att träna på själva talet för att kunna göra så snygga språkliga övergångar som möjligt, och jag hade också velat använda begreppen orsak och konsekvens på ett tydligare sätt än jag gjorde.

Jag skulle ha velat läsa mer på om information om Tuvalu för att kunna svara på frågor så bra som möjligt. Nu beror det lite på vilka frågor jag får, om jag kan svara på dem. I synnerhet information om utbildningen till polis hade jag velat hitta, och siffror om genomsnittsåldern och kvinnor/mån i kåren. Detta hade varit intressant att jämföra med Sverige. Det jag hade tänkt göra som aldrig blev gjort, var helt enkelt att kontakta poliskontoret på Tuvalu via mail för att ställa frågor kring det jag inte kunde hitta material om. Det glömde jag helt enkelt bort och sen blev det för sent.

Jag är rätt nöjd med min presentation. Jag berättade fritt om mitt innehåll och var noggrann med att det skulle vara lyssnarvänligt och att inte powerpointen skulle innehålla en massa siffror och text. Jag får med de olika nivåerna på ett tydligt sätt och jag nyanser mina resonamang.måndag 11 november 2013

liten planering för energiavsnitt nk1b

Planering Nk1b BG12b  läsår 2013/14  v45-48

Vecka

Position 1
Position 2
kommentar
  45
Genetikprov tillbaka
Börja energi & miljöavsnitt
Genomgång s 96 -105, kap 4


  46
Jobba med energi-poster
Jobba på egen hand
 Jobba med poster
Pg på möte 11/11
  47
Laboration energi

Jobba med energi-poster
Färdigställa poster

  48
Redovisa energiposter


Börja på kap 2, hållbar utvecklingfredag 8 november 2013

IdH 2

David hälsar: Som utlovat: Provet idrott 2, fredag vecka 49 kommer beröra kapitel 3

måndag 4 november 2013

Tuvalu presentation - how I worked on my presentation

Nedan kan ni se en del av de sökningar jag gjorde i Google. Alla är inte med, t.ex. om utbildning
Nästan varje sökresultatssida gav några länkar jag kunde gå vidare till och via dessa klickade jag mig sedan vidare till andra webbsidor.

Jag hade ett dokument med jämförelsetabell, där jag samlade länkar i kommentarfälten.


Energiarbete i nk1b

ENERGIKÄLLOR

Arbetet ingår i avsnittet om energi och miljö i Nk1b.

Uppgift
Ni ska framställa en poster (plansch, affisch) där ni presenterar en av nedanstående energikällor och i denna poster besvara nedanstående frågor.
Frågorna ska inte ställas upp och besvaras, utan svaren ska gå att hitta i posterns upplägg.

Arbetsmetod
Ni ska arbeta grupper om 3 – 4 personer

Syfte
att med hjälp av litteratur, Internet, eller på annat sätt på egen hand definiera problem och möjligheter med olika typer av energikällor, samt att tänka efter hur utvecklingen har skett och eventuellt kommer att ske.

att genom detta utveckla din förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

att utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
att utveckla dina kunskaper i kritisk granskning.

 Tidsplanering
Arbetet med att besvara frågorna och färdigställa postern beräknas ta 3 x 80 min och redovisningen tar ca 80 min. dvs 1 lektion.

Redovisning
Redovisningen sker med en poster per grupp. Ungefär halva redovisningstillfället går åt till att läsa varandras  postrar och halva till att diskutera och svara på frågor.

Bedömning
Postern kommer att bedömas för faktainnehåll, om och hur  frågorna är besvarade, vilka källor som använts och layout. Även processen, hur ni arbetar med uppgiften bedöms.ENERGIKÄLLOR

·      Kärnenergi
·      Fossila bränslen
·      Solenergi
·      Vindenergi
·      Biobränslen
·      Vattenenergi (floder o.d.)
·      Tidvatten energi
·      Vågenergi
·      Jordvärme/bergvärme/vattenvärme/luftvärme
·      Avfallsförbränning
·      Artificiell fotosyntes

Frågor

1.    Varifrån kommer energin som man utvinner från energikällan?
2.    Var kommer energin ursprungligen ifrån?
3.    Hur går det till när energin tas utvinns ur den här energikällan?
4.    Är energin ändlig eller förnyelsebar?
5.    Är det här en effektiv energikälla? (Får men ut mycket och bra energi?)
6.    Hur påverkar den här typen av energiutvinning miljön?
7.    Hur stor andel av energianvändningen i Sverige/världen står den här energikällan för?
8.    Hur tror ni framtiden ser ut för den här energikällan?


Tips: NE.se har ett tema arbete som handlar om energi som ni kan ha god hjälp av. Gör ”Faktafrågor” som inledning.
Sen har ni stor nytta av att titta på ”3 korta filmer” och ”Miljöperspektiv på olika energikällor” t.ex.                                               LYCKA TILL!