fredag 27 september 2013

Engelska den 27/9

Task goal

- träna på att uttrycka sig varierat, tydligt och strukturerat (så att dina åhörare kan få en korrekt bild av vad nyhetsartikeln går ut på)
- träna på att anpassa sig till situationen (formell klassrumssituation)
- träna på att välja texter och redogöra för ett innehåll

Oral task for next Friday
 • Pick a news item that you find interesting. The news item should come from an online newspaper from an English-speaking country, and the news should be about that country. Use the Internet! 
 • Create a document that looks like this one. Put the document in your English folder. Name it "News, week 40". The document should be available, finished, on Thursday evening (3/10) at the latest. I will print it out and bring it to class. This will be all you have available when you present your news item (no powerpoints)
 • Be prepared to present your news item in class to a small group. Your presentation should include what you felt you learnt about the country from the news item.
 • Practise at home and/or with another classmate!

Help!

- This is a link where you can see which countries have English as an official language
- The easiest way to find a newspaper is to google "country name newspaper" and Google will come up with suggestions for you.

My example presentation:

 
Extras
 • Finish your thoughts on Stephen Fry's speech (if you started that last week)
 • Go to Lyricstraining and practise listening and vocabulary by listening to music!

Monday - English

You book readers come to the class rooms like last time.

The rest of the class: I've put a task for you in your English folders - it's called "Proverbs". The instructions are in the document.

torsdag 26 september 2013

Måndag 30/1 Naturkunskap

Glöm inte att på måndag är det labb i naturkunskapen! Lägg in påminnelser i mobilens kalender eller ansträng dig på något annat sätt för att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

8.10-9.30                 9.50-11.10

Oscar                       Shadi
André D                  Felicia
Fanny                      Ida
Michelle                  Cassandra
André H                  Anna
Elena                       Tobias
Micaela                    Martin
Mikolaj                   Linn
Artin                       Besfort
Jonas                      Mohammed
Niklas                    Alex      
                                 

onsdag 25 september 2013

Skolfotografering

På måndag nästa vecka (30/9) ska klassen äntligen fotograferas för skolkatalogen. Tiden är 13.30-14.00 och platsen är aulan i A-huset. Fotograferingen krockar alltså med lektionen i svenska/svenska som andraspråk och Kim/Christel följer med er upp till aulan.

Samhällskunskap 25/9 Bakläxa!

Alla måste göra hela uppgiften "Prissättning på en fri marknad"! Läxa till 1/10 (mentorstiden)


1) Börja med att läsa i Reflex 123, sidorna 313 - 315 samt 320 - 321

2) Läs dina anteckningar

3) Läs kunskapskraven -  de är en del av instruktionen!
För att man ska kunna säga att en elev kan analysera och använda modellen med säkerhet måste alla diagram och alla resonemang vara rätt. För att uppnå C eller A på första kunskapskravet måste eleven uttrycka en åsikt om modellens användbarhet. För att uppnå det andra kunskapskravet måste åsikten motiveras. Om omdömen och argument ska vara nyanserade så gäller tex att peka ut både för- och nackdelar.

4) Rita grunddiagrammet enligt instruktioner i övningen - gå direkt till 5) om du redan ritat diagrammet

5) Svara på frågorna 4 a-c

6) Svara på frågorna 5 a-c med både diagram och text (använd Reflex och anteckningar)

7) Svara på frågorna 5 d - g med text och om du vill diagram (använd Reflex och anteckningar)

8) Svara på fråga 6 och glöm inte att motivera dina åsikter. Här kommer fler frågor för att hjälpa dig i gång med resonemanget:
 • Var och eller när har du glädje av att känna till denna modell för att förstå vad som händer? 
 • Finns det sammanhang där modellen inte gäller?
 • Tycker du att modellen hjälper dig att förstå ekonomiska skeenden? (Varför/varför inte?)
 • Kan modellen användas för att förstå ex löner, hyror eller priset på coca-cola eller mobiltelefoner?  


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder
Med viss säkerhet

Med viss säkerhetMed säkerhetsamt värderar dem med omdömen


Enkla

Nyanserade
Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
Enkla och enkla

Välgrundade och enkla

Välgrundade och nyanserade och nyanserade


tisdag 24 september 2013

Kommunikation 24/9 II

Apropå kommunikation i överjordisk skala


Voyagers formella hemsida

Om Voyager på engelska Wikipedia

Om Voyager på NE.se

Kommunikation 24/9 och 27/9


Ni har alla erfarenhet av olika kulturer genom familj, släkt, skola, vänner, resor mm!

Diskutera likheter och skillnader mellan de kulturer ni i gruppen har erfarenhet av på följande punkter:

 1. Hälsningar
 2. Personlig sfär
 3. Samtalston (och turtagande)
 4. Kroppskontakt
 5. Tydlighet
 6. Samtalsämnen och tabu
 7. Kroppsspråk (gester och annan icke-verbal kommunikation)
 8. Kläder och vad dessa kommunicerar (uniformer!)

Grupp I: 1 och 4
Alex
Besfort
Felica
Martin
Mohammed
Tobias

Grupp III: 3 och 7
André H
Elena
Jonas
Michelle
Oscar

Grupp II: 5 och 6
André D
Cassandra
Ida
Micaela
Niklas
Artin

Grupp IV: 8 (och 2)
Anna
Fanny
Linn
Mikolaj
Shadimåndag 23 september 2013

English - task for Ready Player One!

Here, you can see the knowledge requirements!

Task for next Monday!

 • Create a document called "Ready Player One" and put it in your English folder.
 • Next Monday's reading objective is p. 76
In preparation for this lesson, do the following:
 • Chose one scene from the novel that you feel is important or memorable. Describe the scene and discuss it in your document.
 • Write three questions on the first part of the book (this could be things that were hard to understand, or things you would like to discuss with the others)
 • Chose five words that you'd like explained next Monday (note the pages where you found them)
 • DEADLINE: Sunday evening

fredag 20 september 2013

Task för Monday! Non-book-readers

Fanny, Felicia, Martin, Alexander Å, Jonas and André H are all reading Ready Player One and they will come to class on Monday.

For those of you who are not coming to class, this is the the task I want you to complete for Monday's lesson when I and the reading group will work on the novel.

Watch Hans Rosling's TED talk about the wash line. You can choose sub-titles in Swedish, English (or a bunch of other langugaes) or turn them off completely, depending on your level of skill.

 • Take notes while you listen (a tip! Write down WHEN in the video you heard important passages, so it will be easy to find them if you need to re-listen)
 • Use your notes and the video to write a summary of the information in the video. 
 • Your summary should be half a page long
 • Work by yourself or in pairs
 • Put the summary in your English folder and name it "Rosling summary" (if two people worked on it, put both their names in the text)
 • Deadline: Monday 23/9


onsdag 18 september 2013

MalmöApps-konto

För att komma åt de uppgifter jag lagt ut, ex idrott2 så måste ni logga in med ert MalmöApps-konto. Alla elever från er klass har behörighet att se de dokument jag lagt upp men ENBART via era MalmöApps-konto. Dvs sluta be om tillstånd via era gmail-konto! // David Ekholst

tisdag 17 september 2013

Figurantövning 18/9

Samling 08.00 OBS tiden! utanför Johanneskyrkan (bakom Triangeln, vid uppgången från Triangelstationen)

Förmiddagen: demonstration

Lunch 11.00 - 14.00 - lunch på skolan

Samling 14.00 på en plats som meddelas på förmiddagen. Ha gärna cykel eller busskort i beredskap för att ta dig till eftermiddagens samlingsplats.

Eftermiddagen: diskoteksbrand

Kläder efter väder och inte de kläder du är allra mest rädd om.


Till figurantövningen kopplas en uppgift!

Källor till uppgiften
Anteckningar
NE.se Uniform lång (läs första stycket) och Uniform enkel
NE.se Kroppsspråk enkel (den som vill kan även läsa lång)
Wikipedia Kommunikationsmodell

måndag 16 september 2013

Svenska

Läxan - texten "Grekerna" - flyttas till den 19/9. Här är det viktigaste i texten:

Rapsoder
Epos
Iliaden - Troja/Ilion
Trojanska kriget, orsak
Trähästen
Hybris
Cykloperna
Sirener
Skylla - Karybdis
Stil: Rytm - upprepning
Hexameter
Formler
Stående epitet

fredag 13 september 2013

Idrott 2 Powerpoint och Instuderingsfrågor

Här hittar ni instuderingsfrågor till provet v 42, Kör hårt!

Här hittar ni powerpointen som jag gick igenom under lektionen Kör ännu hårdare!

English, Sep 13

Wordtest

Task goal

- träna på att uttrycka sig varierat, tydligt och strukturerat (så att dina åhörare kan få en korrekt bild av vad nyhetsartikeln går ut på)
- träna på att anpassa sig till situationen (formell klassrumssituation)
- träna på att välja texter och redogöra för ett innehåll

Oral task for next Friday
 • Pick a news item that you find interesting. The news item should come from an online newspaper from an English-speaking country, and the news should be about that country. Use the Internet! 
 • Create a document that looks like this one. Put the document in your English folder. Name it "News, week 38". The document should be available, finished, on Thursday evening (19/9) at the latest. I will print it out and bring it to class. This will be all you have available when you present your news item (no powerpoints)
 • Be prepared to present your news item in class to a small group. Your presentation should include what you felt you learnt about the country from the news item.
 • Practise at home and/or with another classmate!

Help!

- This is a link where you can see which countries have English as an official language
- The easiest way to find a newspaper is to google "country name newspaper" and Google will come up with suggestions for you.

My example presentation:

Extras
 • Finish your thoughts on Stephen Fry's speech (if you started that last week)
 • Go to Lyricstraining and practise listening and vocabulary by listening to music!

torsdag 12 september 2013

Högskoleprov

Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov är på måndag 16/9. Själva provet skriv lördagen 26/10.


studera.nu fins information om provet.

Anmälasn sker på hogskoleprov.nu.

onsdag 11 september 2013

Samhällskunskap 12/9

Torsdagens lektion i samhällskunskap är inställd. Jobba med uppgiften nedan på valfri plats.

Uppgift handlar om prisbildning.

1) Läs sidorna 313 - 315 i Reflex 123.
2) Gör övningen "Prissättning på en fri marknad". Du behöver rutigt papper och linjal.

Ni får arbeta tillsammans men alla ska lämna in individuella svar - senast 18/9.

tisdag 10 september 2013

Lära känna - dag måndag 16/9

Samling 08.30 utanför motionscentrat, Bulltoftaparken. Hitta Karolina och bli avprickad

Beräknas sluta ca 15.30. Hitta Karolina och bli avprickad innan du går hem.

Lunch (hamburgare) serveras i parken.

Oömma kläder efter väder.

Lagindelningen kommer att sättas upp på skolan.

Obligatorisk närvaro!

fredag 6 september 2013

Naturkunskap 9/9

På måndag förmiddag är det dags för naturkunskap och laboration. Ni är indelade i två labbgrupper och har lektion antingen 8.10-9.30 eller 9.50-11.10. Följande uppdelning gäller:

8.10-9.30                 9.50-11.10

Oscar                       Shadi
André D                  Felicia
Fanny                      Ida
Michelle                  Cassandra
André H                  Anna
Elena                       Tobias
Micaela                    Martin
Mikolaj                    Artem
Artin                        Linn
Jonas                       Besfort
Niklas                      Mohammed
                                Alex        

English, Sep 6

Start-up exercise

Answer the question here!

Learning goals: learning new words

Study techniques - the glossary

Exercise

1. Add the words below (cut and paste) from the text "22 Things a Foreigner..." to your glossary. 

deviation (deviate) - avvikelse
booger - snorkråka
come to the realization - komma till insikt
tenaciously (tenatious) - ihärdigt
commonplace - vanligt

2. Keep your glossary open and add five more words from text that you don't understand.

3. Write down your five words on the whiteboard!

4. If you know any of the words on the whiteboard - write down the Swedish translation!

5. You should now have 30 words in your glossaries. These words are homework for Friday, Sep 13. Practise the spelling, pronunciation, translation and meaning of these words

Check list
 1. Make sure you have a minimum of 30 words in your glossary. Ten each from the texts and videos we have been working on: Charge your phone with urine, Sweden's Eton shut down, and 22 Things a Foreigner..."
 2. Make sure all the words are correctly spelled and have correct translations
 3. Make sure each of the ten words have a title/link to the source
 4. Make sure you voted for the novel/novels you want to read. If you have voted - don't vote again.
 5. Make sure you know the spelling, meaning and translation of your 30 words.
If you know all the words in the texts we have worked on, and you need a challenge - watch Stephen Fry's speech against the Catholic Church, and take notes during the speech, about the thoughts, questions and ideas that the speech raise! Share your thoughts with me in proper English in a document called "Stephen Fry"


Kommunikation 6/9

Dagens tema är uniform.

1) Kort introduktion med definition

2) Arbete i grupp

Polisen
Försvarsmakten:
 armén
Tullen
Oscar
Micaela
Felicia
Artem
André D
Mikolaj
Ida
Linn
Fanny
Artin
Cassandra
Besfort
Kustbevakningen
Räddningstjänsten
 (Syd)
Försvarsmakten:
marinen
Michelle
Jonas
Anna
Mohammed
André H
Niklas
Tobias
Alex
Elena
Shadi
Martin


3) Sammanfattning

Frågor
- Varför har anställda vid er myndighet uniform?
- Hur ser uniformen inom myndigheten ut? (Välj EN version)
- Vad kommunicerar den uniformen?  Till allmänheten? Till andra i myndigheten?
- Hur kommunicerar den det ni svarat ovan?

- Fördelar allmänt med uniformer och fördelar inom/för er myndighet?
- Nackdelar allmänt med uniformer och nackdelar inom/för er myndighet?torsdag 5 september 2013

Svenska 9/9

Läs texten om "Grekerna" som jag delat ut. Det blir muntligt förhör på innehållet.

Glöm inte att lämna in jämförelseuppgiften om ni inte gjort det.

Samhällskunskap 5/9

Idag kan jag tyvärr inte vara med på lektionen i samhällskunskap men Linn är här och vikarierar.

Dagens uppgift handlar om vokabulär! Förklara orden i ordlistan. Givetvis handlar det om ekonomi-ord eftersom vi nu ska börja ägna oss åt ekonomi.

Använd din nya fina samhällskunskapsbok som har ett register längst bak ;), ordlistor- och böcker som finns i klassrummet och ne.se: svensk ordbok.

måndag 2 september 2013

English, Sep 2

This is an article from The Telegraph, a well regarded British news paper. Read what it has to say about the closing of Lundsberg.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/10271220/Swedens-Eton-shut-down-after-bullying-scandal.html

Answer the following questions:
 1. What is "Skolinspektionen" called in English?
 2. Give a few examples of the bullying that has occurred at Lundsberg in recent years.
 3. What does Lundsbergs has to do if they are to be reopened?
Write down the following words in your Glossary document and translate them into Swedish:
- ensure
- interventionary
- attended
- allegations
- engage in
- manure
- endemic
- credible
- short notice

This text is homework for next time. Read it and think about how you feel about it. Is it true...?