fredag 24 april 2015

Gymnasiearbete muntlig presentationHär kommer bilden!


Här kommer några tips (som vi pratade om) inför redovisningen 
- Klä dig formellt - det stärker självförtroendet och ökar din auktoritet

- Använd talkort (du kan få talkort av Karolina)

- Öva, öva, öva! (Du kan tex klocka dig.) - det minskar nervositeten och ökar chanserna för ett lagom långt tal utan missöden.

- Plocka fram och använd den feedback på tidigare  redovisningar som du fått i ffa svenska och kommunikation

- Testa datorn och presentationen mot projektorn

- Inte för mycket information på en bild

- Använd gärna bilder, kartor, diagram, tabeller  mm

Kom ihåg en person redovisar i 10-15 minuter och grupper i minst 20 minuter och max 40 minuter.

Preliminära tiderTisdag 5/5
Onsdag 6/5
09.00 - 09.40
Besfort och Josef
 1. Linn
 2. Martin
09.45 - 10.25
Elena och Micaela
 1. Alex
 2. Mikolaj
10.30 - 11.10
 1. Ida
 2. Felicia
Artin, Mohammed och Oscar12.30 - 13.10
 1. Tobias
 2. Niklas
 1. André D
 2. Fanny
13.15 - 13.55
 1. Shadi
 2. Jonas
Anna och Michelle
14.00 - 14.40onsdag 22 april 2015

Sociologi

Här kommer båda sociologiuppgifterna. Den första lämnas in v.18 (nästa vecka) och den andra senast v.20. 
Ni får båda lektionstillfällena v.18 och v.20 att arbeta med uppgiften. Ni arbetar på valfri plats. 


Genusuppgift
 Kapitel 7, sid. 169- 185

Uppgift 1
Läs i boken 169-174


1.     Vad är det för skillnad på genus och kön?

2.     Vilka egenskaper anser du att samhället tillskriver en a) man b) kvinna? Varför?

3.    Vilka fysiska egenskaper anser du att samhället tillskriver en a) man b) kvinna?

4.    Musik präglar bilden av manlighet och kvinnlighet i samhället. Välj och skriv ner en låt du tycker om och lyssnar på. Jag vill att du lyssnar på texten och tittar på musikvideon. (Länka låten och skriv vem artisten är och vad låten heter). Utveckla dina svar:
a)    Vad handlar texten om? Vilket budskap ska texten förmedla?
b)   Hur är videon filmad? Hur framställs män och kvinnor (egenskaper, kläder, beteende. Positiv, negativ.)
c)    Vem (kön) är musiken och musikvideon ämnad för och varför?
d)   Koppla ditt svar till social konstruktion.


Läxan ska skrivas i ett googledokument (1-2 sidor). Döp dokumentet till ”Genus 1”
Du har två lektionstillfällen på dig.
Läxan ska vara klar v. 18, onsdagen den 29/4.
Du kommer bli bedömd på den.Uppgift 2
Läs i boken: 175- 185

1    a) På vilket sätt har feminism bidragit till en positiv utveckling i samhället?
b    b) Hur ser du på ordet feminism? Kallar du dig själv feminist?

2.   Hur påverkar den inlärda könsbilden oss?

3.   Reklam är något vi ser och hör var dag. Vilken bild av män och kvinnor förmedlas i reklam. På reklamombudsmannens hemsida kan man läsa och se reklamer som blivit anmälda (www.reklamombudsmannen.org). Jag vill att ni jämför Jimmy Choos herrdoft med Cubus underklädesreklam. Den ena blev fälld för diskriminering av kön men inte den andra.  Anser du att reklamombudsmannen handlat rätt? Motivera ditt svar.

Reklam för Jimmy Choo herrdoft
Reklamfilmen:  
https://www.youtube.com/watch?v=986nAa95-yE 

Cubus reklam för underkläder
Reklamfilmen och motiveringen finns på: 
http://reklamombudsmannen.org/uttalande/cubus5


4.     Företaget Coca Cola Company gör reklamfilmer till deras olika drycker.  Jag vill att du tittar på reklamfilmerna för Coca Cola light och Coca Cola zero.
a) Vad skiljer filmerna åt?
b) Hur är reklamfilmerna filmade? Hur framställs män och kvinnor (egenskaper, kläder, beteende. Positiv, negativ. )
c) Vem ska reklamfilmen attrahera?Läxan ska skrivas i ett googledokument (1-2 sidor). Döp dokumentet till ”Genus 2”
Du har två lektionstillfällen på dig.
Läxan ska vara klar v. 20, onsdagen den 13/5.

Du kommer bli bedömd på den.

måndag 20 april 2015

Gymnasiearbetet - slutet är i sikte!

HÄR finns mallen för hur gymnasiearbetsrapporten ska se ut - OBS denna formalia ska följas!

HÄR finns språkchecklistan - använd den!

HÄR finns de videomanualer som visar hur ni för när ni överför era rapporter till word och hur ni redigerar.

Den/de som vill öva på sin presentation kan boka in sig i ett klassrum (och låna en adaptor) senast 24/4

Viktiga datum
Onsdag 29/ 4 - inlämning av presentation för feedback

Söndagen 3/5 - inlämning av rapporten i word (grund för bedömning)

Tisdagen 5/5 eller onsdagen 6/5 - redovisning inför årskurs 2 (grund för bedömning)

HÄR ska ni skriva in rubriken på och en kort beskrivning  av ert gymnasiearbete - oavsett om ni gjort det tidigare eller inte! 

onsdag 15 april 2015

Taltider - NP

Ni behöver bara komma på det tillfälle ni ska tala vid. Det är bara dessa två lektioner som kommer att användas till talen, och om man missar sitt taltillfälle har man missat denna delen av de nationella proven. Vid behov får man i så fall göra ett omprov på talet, men det är inte säkert att det blir samma uppgift och jag får återkomma om när detta äger rum när jag sammanställer planen för terminsslutet.

OBS! Tiderna har ändrats på grund av vabb. Jag har också fått byta dag på några eftersom överlevnadseleverna inte är här den 27/4! Kolla era nya datum och tider!

Torsdagen den 23/4

Artin - Läs sagor för dina barn
Niklas - Fly vardagen med sagor och fantasy
Tobias - Sagoläsning betyder mer för barnen än man tror
Cassandra - Upptäck Disneys stereotyper
Martin - Sluta göra om/ändra på gamla sagor
Linn - Läs sagor för barn
Michelle - Disneys sagor innehåller stereotypa skildringar

Måndagen den 27/4

Oscar - Vuxna behöver sagor
Felicia - Läs sagor för dina barn
Alex - Sluta göra om sagor
Ida - Begränsa Disneys stereotyper
Micaela - Fly vardagen med sagor och fantasy
Anna - Läs sagor för dina barn
Elena - Upptäck Disneys stereotyper
André D - Sluta ändra på gamla sagor

Jag saknar talformulär från följande personer:
Jonas

fredag 10 april 2015

Repetition inför NP

Detta tittar vi på, på måndag:

Freds- och konfliktkunskap 10/4

Bild: Svenska FN-förbundet (FN-fakta Fredsbyggande)

Olika sätt att inleda tal på

Här ger jag exempel på hur man kan inleda tal på. Två av exemplena är särskilt anpassade till argumenterande tal. Alla förslagen kan dock fungera till argumenterande tal och till texter också för den delen och då anpassar man formuleringarna därefter.

Poängen är inte att man ska pricka av något av förslagen nedan utan att ge förslag och exempel. Inledningen måste anpassas så att det passar just det tal DU ska hålla och uppfyller inledningens två syften: att förbereda åhörarna och engagera dem!

För att sammanfatta kan man inleda med:
 • En aktuell händelse
 • Någonting överraskande
 • Ett citat eller ordspråk
 • En historisk tillbakablick
 • Visa ett föremål
 • Ställa en fråga till publiken
Givetvis finns även många andra sätt att inleda en text!

onsdag 8 april 2015

Fredag den 10/4

På fredag får ni vikarie, uppgiften är att göra klart uppgiften om hatbrott och skicka in den.

tisdag 7 april 2015

Mentorstid vecka 15

* Sista ansökningsdag
7/4 för sista prövningsperioden OBS det är idag!
15/4 högskolestudier till hösten

* CSN - beslutet för period 6

* Studiebesök polishögskolan anmälan = obligatoriskt att deltaga/åka. Avfärd från skolan 08.15 (Oscar, Fanny, Michelle, Elena, Micaela, Artin, Jonas, Cassandra, Anna, Tobias, Martin, Mohammed)

* Friluftsdagen 18/5

* NP svenska - texthäfte
Tisdag 7/4 efter 14.30, onsdag 8/4 efter kl 14.00 och torsdag 9/4 kl 10.00 - 11.00, för de som har Camilla även på torsdagens lektion i svenska

* Enkät Kärleken är fri: www.enkatfabriken.se/karlekefter


GYA Uppsamlingsseminarium

Seminarium 3 för gymnasiearbete BG12B genomförs i sal A213 kl 14.20 fredagen 10/4.

Rapporterna lämnas ut i samband med mentorstiden.

Alla ska läsa alla rapporter. Den rapport som ni opponerar på ska ni ha fört anteckningar på eller om som kan överlämnas till respondenten. Den rapport som ni står inom parentes på ska också läsas med pennan i hand eftersom där agerar ni komplement och backup till opponenten. Ni förväntas deltaga i diskussionen även på övriga rapporter.

HÄR finns instruktioner för opposition

Oscar Ali, Artin Kelmendi och Mohammed Zein: Cannabismissbruk bland ungdomar i samhället 
Opponent: Mikolaj Kedzierski (Jonas Lagnebo)

Martin Svensson: Förintelsen: Arbetsläger och förintelseläger
Opponent: Jonas Lagnebo (Mikolaj Kedzierski)

Mikolaj Kedzierski: Varför begår folk brott?
Opponent: Martin Svensson (Oscar Ali, Artin Kelmendi och Mohammed Zein)

Jonas Lagnebo: Försvarsmakten och dess personal. En undersökning kring deras omständigheter vid  förberedelserna, insatsen och hemkomsten.
Opponent: Oscar Ali, Artin Kelmendi och Mohammed Zein (Martin Svensson)