fredag 25 oktober 2013

Novemberlov

Trevligt lov!

Simple Halloween Jack O Lantern. Liz Aragon. CC BY-NC-SA 3.0

onsdag 23 oktober 2013

Samhällskunskap 23/10

I Introduktion av samhällskunskap/engelska/kommunikations-uppgiften: Uniformerade myndigheter här och där

II Reporänta förväntas bli oförändrad (Sydsvenskan.se 1310122)

III Jobba vidare med och eventuellt börja redovisa uppgiften  om att tillämpa ekonomiska begrepp från 131017

måndag 21 oktober 2013

Svenska

Skriftligt läxförhör den 7/11. Detta ska ni kunna:

Medeltiden:
Ca 500-1400
Digerdöden

Renässansen: 
Återföda den antika kulturen
Människan i centrum - mångkunnig - da Vinci, Michelangelo
Gutenberg

Island:
Den äldre och den yngre Eddan
Havamal
Voluspa
Egil Skallagrimsson - Sonförlusten
Isländska sagor - heder, berättarstilen
Snorre Sturlasson
Njals saga (separat häfte)

fredag 18 oktober 2013

Examination utvecklingspsykologi

Eftersom jag är i Revinge vecka 43 har ni inga lektioner i psykologi. Ni ska istället arbeta med den uppgift som vi påbörjade idag under lektionen, examination utveckling. Uppgiften finns HÄR. Inlämning senast 8/11.
Groups

Linn, Micaela, Besfort, Ida
Fanny, Mohammed, Elena , Mikolaj
Oscar, Tobias, Jonas
André H, Niclas, Michelle, Alex
Anna, Martin, Cassandra
Artin, André D, Felicia


Use some of the political and economical terms you learnt today and answer these questions:
-What was the most important thing I learned today?
-What is still unclear to me?

torsdag 17 oktober 2013

Samhällskunskap 17/10

Idag ska vi tillämpa de begrepp vi gått igenom!

Varje grupp ska hitta en artikel i en tidning där ett eller flera begrep inom er kategori förekommer. Artikeln ska på något sätt beröra svenska förhållanden. Gruppen ska visa upp och förklara artikeln och dess innehåll för klassen.

Förslag på tidningar:
 dn.se
svd.se
sydsvenskan.se


Produktionsfaktorer:
Arbetskraft, finanskapital, realkapital och material/råvaror mfl
BNP:
BNP, BNP/capita,
(HDI, GDI) mfl
Marknad:
Marknad, marknadskrafter, utbud, efterfråga, jämnviktspris mfl
Besfort
Ida
Micaela
Linn

Fanny
Elena
Mikolaj
Mohammed

Oscar
Tobias
Shadi
Jonas
Konjunkturer:
Konjunktur, recession, lågkonjunktur, högkonjunktur, konjunkturcykel mfl
Ekonomiskt kretslopp:
Hushåll, kreditinstitut (bank), företag, offentlig sektor (kommun, landsting/region, stat), transferering
Ekonomisk politik:
Finanspolitik, budget, penningpolitik, reporänta, riksbank, inflation, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshet mfl
André H
Alex
Niklas
Michelle

Anna
Martin
Cassandra

Artin
André D
Feliciaonsdag 16 oktober 2013

naturkunskap 16/10

Jag är hemma idag också.
Ni jobbar vidare med de frågor ni fick i måndags (de ska vara seriöst gjorda! Frågor på provet kommer att knyta an till frågorna och svaren, så det gäller att ni är insatta i vad ni jobbat med - alla frågorna!)
Kolla upp om ni får vikarie!

Hälsningar
Gunilla

måndag 14 oktober 2013

Kommunikation 15/10

Tisdag 15/10 kan jag tyvärr inte komma till lektionen i kommunikation och någon vikarie står inte att finna.  OBS! Linn flyttar fram lektionen i psykologi till 14.10

I stället för lektion kommer ni att få ett texthäfte om samtal - ni får det av Thomas på mentorstiden. Det ska ni läsa och sedan svara på de frågor som finns här och i högerspalten under kommunikation.

Svaren på frågorna ska finnas i ett med mig delat dokument (Döp dokumentet till: Samtal - förnamn) senast 21/10. Var smart och gör uppgiften när lektionen skulle ha varit så är det gjort!

Chat Icon clip art. Källa: Openclipart.org. Public domain.

måndag 14/10 nk1b

Hej klassen måndag morgon!

Jag är hemma idag. Jag vet inte om ni får någon vikarie men...
Jag har för mig att ni fick ut genteknik-uppgiften förra lektionen, åtta frågor som ni skulle diskutera, söka information om och skriva ner kortfattade svar och lämna in (innan lovet helst, men annars inte så bråttom).

Om ni inte fått ut uppgiften så kommer här "plan B":

Gör frågorna 1, 3, 7 - 12, 14 - 20  i boken på sidorna  200 och 201. Läs sidorna och sök vidare information på nätet (obs! var mycket noga med källorna!), diskutera med varandra.
Googla gärna "Monsantos" och se vad ni får fram...
eller "Raelianer".....
mycket info på www.NE.se , www.genteknik.se  , www.genteknik.nu , www.biologycorner.nu.....

ha en bra dag!

hälsningar
Gunilla

fredag 11 oktober 2013

Task Monday!

Ted Talks is a famous site for speeches, but they also have a sister site called TedEd - Lessons Worth Sharing. Here they have lessons based on YouTube videos.

With these videos you get questions and topics for discussion (you discuss on the web). You need to log-in to answer questions (you can use your Facebook-account).

 • Go to TedEd
 • Create and account (you can use your Facebook account)
 • Choose a lesson (here's a recommendation)
 • Do the Watch -> Think -> Dig Deper -> Discuss - exercises
 • Write a short review where you discuss the following:
  • What do you get to practise on this site?
  • Is this a good site to learn English with?
  • Explain your previous answers
  • Rate the site from 1-5 (5 is best) and say if you would like to use it again

tisdag 8 oktober 2013

Kommunikation

Varför förhör på innehållet på yrkesmentorstiden?
a) För att knyta samman yrkesmentorerna med kommunikationskursen på ett tydligare sätt
b) För att skapa lite skärpa hos er som lyssnar ;)

c) Och för att det ger er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav:
PEDKOU0
E

C

A
Eleven beskriver människors interaktion och kommunikation.
Beskriver översiktligt

Beskriver utförligt

Beskriver utförligt och nyanserat
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.

I beskrivningarna använder eleven centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser.
Använder med viss säkerhet och enkla samband och enkla slutsatser

Använder med viss säkerhet
och samband och
välgrundade slutsatser

Använder med säkerhet och komplexa samband och välgrundade slutsatser
Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt värderar den med omdömen.
Söker … med viss säkerhet och enkla omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen
För det understa kravet gäller ffa biten om att värdera information

Olympiaden!

Vecka 42 så är det uttagning till den årliga olympiaden. Denna kommer att utföras uppåt i landet. Vi söker 24 (12 killar, 12 tjejer) elever som är fysiskt och mentalt starka samt tävlingsinriktade. Uttagningen är den måndag 14/10 14:30-16:00, onsdag 16/10 16:15-17:30fredag 18/10 14:30-16:00 nere i gymmet. Känner du att just du har det som krävs för att komma med eller är du sugen på att prova så är det bara att komma ner till gymmet på de utgivna datumen. 

För mer information kolla lapparna runt om i byggnaden eller kontakta Anton Niklasson BG11A.

Mvh Pauli Idrottsförening

Hjälp med News Items?

Om ni håller på att arbeta klart med era news items inför fredagen och känner att ni behöver hjälp med att slutföra uppgiften, så är ni välkomna på stöd hos mig på torsdagen mellan 16-17:) Vanliga klassrummet!

måndag 7 oktober 2013

Svenska - Jordens undergång

Läs om Voluspá i häftet "Litteraturens rötter" (s 30-31). Skriv sedan en berättelse på 1-2 A4 (datorskrivet, radavstånd 1,5) om jordens undergång idag. En eller flera människor är de sista som finns kvar. Berätta vad som har hänt.
Uppgiften ska vara klar senast den 17/10.

Dates! English

Don't forget that you have your news items to present on Friday! Remember to look at your feedback sheets. If you gave them to me, come get them after lunch today or Wednesday-Thursday.

Remember that the KEY WORDS must be in your folders on Thursday evening! If they are not in your folders, you will have no key words. TEN key words.

Reminder nr. 2: in week 43 (before the break) you will have your listening and reading tests (old NPs) on Monday and Friday. Don't miss those.

Non-book readers!

I want you to use the site www.lyricstraining.com. This is a site where you listen to music videos. While you listen, you see the lyrics (text) to the songs, but some words are left out and you have to guess which words by listening to the song.

There are different languages: you pick English by clicking the button in the top-right-corner.

When you have chosen a video and clicked it, you can select beginner, intermediate or difficult mode, depending on how hard you would like it to be.

If you have questions: ask a class mate to help you!

What to do:

 • Try out the site (it helps you practise listening, reading and spelling).
 • Listen and practise to different videos for about 2o minutes
 • Write a short review of the site (not more than half a page)
 • Put the review in your folder (name it: "Lyricstraining - review") before the end of the day

fredag 4 oktober 2013

Här är nk-planeringen fram till v44

Planering Nk1b  BG12b HT-13 v34-43

Vecka

Position 1
Position 2
kommentar
  34
Upprop
Intro
Diagnos  NO  35
Källkritik
Kap. 1

Källkritik
Kap. 1

  36
Källkritik enskilt
lämna in

Vikarie??

  37
Laboration 1
Konsumentundersökning
Kap. 7   s  174-179
Cellen
Byggnad och funktion

  38
(Kap. 7   s 174-179
Cellen
Byggnad och funktion)
(Kap.7   s 180-181
Genetik)
Position 1 faller bort pga BG-aktivitet
(”lära känna-dag”)
Position 2 faller bort pga
BG-aktivitet
(”figurantverksamhet”)
  39
Kap. 7   s 180-183
Genetik

Kap. 7   s 184-187

  40
Laboration 2
Celler

Studiedag

  41
Kap. 7   s 188-192


Kap. 7   s 193-199


  42
Genteknikarbete


Genteknikarbete

  43
Laboration 3
DNA

PROV
genetik


  44
LOV
  45
Genteknikarbete

torsdag 3 oktober 2013

Psykologi fredag

Jag fick höra att ni inte hade någon svenska imorgon fm vilket passar perfekt för det jag hade tänkt mig. För att vi ska kunna se klart hela filmen på lektionen imorgon fattas några minuter. Därför tänker jag mig att vi ses 12.15 i A203 istället så hinner vi både film och att ni får tillbaka proven. Dvs ni behöver då äta er lunch något tidigare än vanligt. Sprid detta till klassen är ni snälla!

Glöm inte att fylla i era studiekolldokument till imorgon!Gröna uppgifter är a-uppgifter, blå uppgifter är b-uppgiftter och gula uppgifer är c-uppgifter.

Dokumentet finns i din google drive under delat med mig.

Fyll i den högra kolumnen när du arbetar med uppgifterna.

OK - Om du inte har några problem med uppgiften.

SÅDÄR - Om du inte vet exakt hur uppgiften ska lösas.

Samhällskunskap 3/10

Dagens två ekonomiska begrepp är BNP och konjunktur.

Ekonomifakta: BNP - Sverige

Globalis: Sverige HDI - Index för mänsklig utveckling

UNDP: Gender-related Development Index

Ekonomifakta: Konjunkturen Baromenterindikatorn