måndag 25 mars 2013

MatematikHej på er,

Klicka HÄR och fyll i en liten utvärdering som handlar om undervisningen i matematik. Det är mycket viktigt att ni fyller i den och det tar endast några minuter av ert påsklov. Säg gärna till era klasskamrater att detta står på bloggen.


Glad Påsk!

Johan & Niklas

 

fredag 22 mars 2013

Trevligt påsklov

Read and blue Easter eggs. Foto: Pål Berge. CC BY 2.0

Trevligt påsklov!

LOVSKOLA

Under påsklovet är det möjligt att sitta på skolan, i studieverkstaden (våningen ovanför mediateket), och plugga tex ta igen uppgifter som du ligger efter med. Där kommer att finnas lärare bla My så du kan få hjälp med uppgifter.

Lovskolan är öppen måndag 25/3, tisdag 26/3, onsdag 27/3 och torsdag 28/3 kl 09.00 - 13.00.

torsdag 21 mars 2013

Krisrapporten

Jag hoppas ni inte tycker att ni själva hamnar i en kris med den här krisuppgiften! Linn sa att flera av er hade problem med rapportformatet. Hör gärna av er med frågor antingen via sms, eller mail eller via Facebookgruppen. Klicka på denna mening för att se en exempeltext som jag har gjort. Det kan hjälpa er att förstå hur texten bör se ut. Härma och lär!

tisdag 19 mars 2013

Free Rice Grammar Exercise

Homework check

Let's take a look at the words from the second Stockholm Syndrome... Pair up. Decide who will know the word and who will do the spelling.

Today's objectives!

You're going to teach each other! (Learning to learn)
Kursmål: "I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig [...] (relativt) tydligt [...]"
1. Go to free Rice


2. Choosing a level to teach

Do ten questions. You will start on level One. After the ten questions, check which level you manage to reach.


3. Finding something to teach

Look at the last question you did. What is the rule that they are trying to illustrate here? By comparing the two alternative answers you might be able to make a guess. If you need more help - ask me or your desk mate.

4. Creating your material

- Open a presentation in Google Drive. 
- On the first slide: write down the rule and give a correct example.
- On slide two-five: create four exercises similar to the Freerice ones.

5. Teaching your material

Find the people who have made exercises on your level. Take turns to do the following:
- show the first slide and explain the rule
- show the four exercises and let your friends answer them by themselves
- go through the answers together
- switch and let someone else show their rule and exercises.

Below you find an example of what the presentation should look like.


måndag 18 mars 2013

Till nationella provet del A, muntligt anförande

På fredag ska din lapp vara inlämnad med vad du ska tala om. Jag kommer till någon av era lektioner och samlar in lapparna. Sen går jag och kopierar papperna så ni får tillbaka dem igen.

Onsdag efter lovet drar vi igång. Vi behöver två lektioner för att hinna med. Onsdagen vecka 14 är lektionen förlängd till 11.30

Grupp 1: Martin, André H, Oscar A, Linn, Tobias, Michelle, Felicia, André D, Roro
Grupp 2: Fanny, Niklas, Artin, Oskar K, Chelinne, Oliwer, Anna, Cassandra, Alex

Kom nu kära rara elever ihåg att förberedelse är A och O. Läs igenom bedömningsmatrisen, skriv talmanus, förbered stödord!

fredag 15 mars 2013

Placering!

Den nya placeringen införs på måndag på lektionen i samhällskunskap!

torsdag 14 mars 2013

Prov i historia 19/3

Tisdagen 19/3 ska vi ha ett "Open book - test" på Revolutionernas tid. Det innebär att ni får (ska) ha med er era anteckningar, läroboken och er dator. Frågorna kommer att vara av öppen typ som kräver svar i hela meningar och sammanhängande text.

Förbered dig genom att läsa sidorna 229 - 263, 286 - 289 samt 27-30 i Samband Historia, kolla igenom dina anteckningar och fundera på var på nätet du kan hitta användbar information om franska, amerikanska respektive industriella revolutionen. I klartext leta reda på dina källor INNAN provet - det sparar tid.

Tips! Eftersom svaren på frågorna ska ge mig möjlighet att bedöma dina kunskaper efter kunskapskraven nedan så kommer frågorna ganska säkert att ha formuleringar som påminner om dem i kunskapskraven. (Kanske kommer det instuderingsfrågor)

Provet kommer att ger er möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskapskrav


E

C

A
Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Översiktligt

Utförligt
Utförligt och nyanserat.


Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en dem och motiverar med omdömen sitt val.Enkla

Nyanserade
Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändrings-
processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Översiktligt

Utförligt
Utförligt och nyanserat


Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden Översiktligt

Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.


Enkla exempel och förklarar översiktligt

Enkla exempel och förklarar utförligt

Komplexa exempel och förklarar utförligt och nyanserat

Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Använda med viss säkerhet och några historiska begrepp

Använda med viss säkerhet och historiska begrepp

Använda med säkerhet och historiska begrepp

The Stockholm Syndrome... Part Two

Words to check out before watching the next clip

pitchman - försäljare
ushering in - bereda väg för, inleda
surplus - överskott
deficit - underskott
heavily indebted - djupt skuldsatta
lend money - låna ut pengar
average - medel
randomly - slumpartade
government funded - statligt finansierade
you can "put it" that way - så skulle man kunna "säga"
anthem - nationalsång (i det här fallet kapitalismens "nationalsång")
redistributing - omfördela
wealth - rikedomar
face value - ta det för vad det är värt
intention - avsikt
statuesque - ståtlig
bearded gnomes - skäggiga tomtar
relieved - lättad
turnpike - motorväg

Watch the second clip

Answer the question individually and put the document in your English folders in Google Docs4. Why is Cenac calling Pagrotsky a Travelosity Pitchman? This link might help you...
5. Pagrotsky says that Sweden lend America money, how does Cenac try to turn this around to sound better for America?
6. What are they making fun of in the Flurven/Gimmelböp sequence?
7. Why is talking to ABBA-Björn a disappointment to Cenac?
8. What things do they mention in their little game: "What's Great ABout my Country". Why are the comparisons so absurd? Check out what a Snuggie is here...
9. Why have they chosen to call the clips The Stockholm Syndrome? Check out what the term means here...

Discussion

In groups of three - make your own lists of five things you feel is great about Sweden and living in Sweden, and five things you can think of that seem great about America.

Frivillig matematik imorgon, fredag!
Du är välkommen  till sal A319 imorgon mellan  08:10 och 08:50 om du vill ha hjälp eller bara tid för att arbeta lite i boken.

Välkommen!

Med vänliga hälsningar
Niklas

onsdag 13 mars 2013

Samhällskunskap 14/3

Som tidigare meddelats så är jag inte här idag men Åsa kommer och vikarierar. Under lektionen ska ni svara på frågor om public service. Skriv i google docs - se till att dokumentet finns i din SO-mapp. Källor finns längre ner i inlägget.

Frågor
1) Vilken massmedieideologi förespråkar public service? (Det finns två svar som kan vara rätt)

2) Vad innebär "public service" när det gäller massmedia? Ta upp minst tre olika aspekter.

3) I Sverige har SVT, SR och UR ett public service uppdrag från riksdag och regeringen. Välj antingen SVT, SR  eller UR och redogör för vad det innebär för företaget att det är public service. (Vilken typ av program måste de sända?)

SVT = svensk television, SR = svensk radio, UR = utbildningsradion

4) Just nu diskuteras public service ganska mycket i Sverige. Det beror bla på att regeringen har presenterat betänkandet från public service-utredningen. Ge minst tre exempel på förslag till förändringar som utredningen föreslår.

5) Vad tycker du om public service? Är det någonting vi ska ha i Sverige? (motivera ditt svar) Om vi ska ha det - vad ska public service ansvara för? Och hur ska det finansieras? (motivera dina svar).
--> Gå gärna till  en webbsida som publicerar debatt (tex DN.se eller Newsmill.se)  och sök på public service om du behöver inspiration


Svaren kan hittas i följande källor:
* Reflex plus sidorna 60 - 61
* Andra läroböcker i samhällskunskap - titta i innehållsförteckning och register efter "Public service" (Det ligger en handfull läroböcker i samhällskunskap under tavlan)

* NE.se: massmedieideologi

* Ne.se: public service

* Wikipedia: Public service

* SVT.se: fakta om public service

Sveriges radio: om företaget

* UR.se: VDn har ordet

* Regeringen.se: pressmedelande om förslaget om nya villkor för public service

MatematikHej på er,

Eftersom er lektion i Historia är inställd i eftermiddag så kommer Niklas att tidigarelägga mattestödet.

A213
14:30 - så länge ni vill =)

DEN SOM LÄSER DETTA HAR TILLÅTELSE ATT SÄGA TILL ÖVRIGA KLASSKAMRATER SAMT LÄGGA UT NYHETEN PÅ T EX FACEBOOK.


Mvh

Johan & Niklas

tisdag 12 mars 2013

Förändringar vecka 10 historia och samhällskunskap

Onsdag 13/3
Lektionen i historia 14.30 - 15.15 Inställd

Torsdag 14/3
Lektionen i samhällskunskap 09.50 -10.50 Åsa vikarierar för mig. Uppgifter kommer att finnas på bloggen. Ta med läroboken (Reflex plus)!

Fredag 15/3
Lektion i historia 08.45 - 09.30 sal A213


Enkät om skolan

The Stockholm Syndrome... Part One

Introduction

In these two clips Jon Stewart of The Daily Show, Jon Stewart start out by telling the audience that some right-wing politicians are worried about America becoming Socialist - in fact - they hve used Sweden as a scary example! To investigate how horrible it is in Sweden, Stewart sends out a reporter to find out what Sweden is really like!

First - check out these words

bleak - dyster
prone - benägen
ravaged - ödelagda, härjade
dispirited - modlösa
hauntingly - oförglömliga
comforted - tröstade
mindless drones - själlösa robotar
full release massage - :)
coddle - skämma bort

Watch the first clip

Answer the questions after it in writing and put the questions in Google Doc. The first set of answers can be answered in pairs.


1. When he visits the Scania factory, the reporter mentions some nice things that Swedes and Scania workers enjoy - what are they (this is just after the woman talking about "work is fun")
2. What does the Scania boss obviously misunderstand when they discuss massages?
3. What things are "bad" at Robyn's place (compared to 50 Cents' place), and what discovery, finally, makes the reporter completely freak out?

måndag 11 mars 2013

Rätten och samhället 12/3: Mänskliga rättigheter: case

Här finns grupperna och länkarna till era case.

Ni får ytterligare två lektioner till ert förfogande. Uppgiften ska redovisas efter lektionen 19/3.

Ni får välja HUR ni ska redovisa. Ni kan tex redovisa skriftligt, genom en ljudinspelning, genom en film, med en glogg eller något annat redovisningsverktyg.

Redovisningen ska innehålla
b) någon form av redovisning för er diskussion
b) svaren på frågorna
c) källförteckning

Uppgiften ger er möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav i rätten och samhället
-->
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.


Uppgfiten ger er också möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav i samhällskunskap
-->

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A

Eleven kan också redogöra för de mänskliga rättigheterna
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser
Någon orsak och konsekvens.

Några orsaker och konsekvenser.

Flera orsaker och konsekvenser.
I analysen använder eleven samhälls- vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.

Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.
Eleven diskuterar orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
Med viss säkerhet och enkla reflektioner

Med viss säkerhet och välgrundade reflektioner

Med viss säkerhet och välgrundade och nyanserade reflektioner
Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

söndag 10 mars 2013

en liten påminnelse

Många av er hade inte gjort en analys av skillnaderna mellan talat och skrivet språk utan bara gjort transkribering och omskrivning. Jag bedömer den uppgiften och essän tillsammans och har du då inte gjort klart uppgiften så kommer jag inte bedöma essän heller. Det är viktigt att ta igen det!

onsdag 6 mars 2013

Historia 6/8

Charters of Freedom


The Unanimous Declaration of the 
Thirteen United States of America

In Congress, July 4, 1776
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; that, to secure these rights, governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.....

måndag 4 mars 2013

Svenska vecka 10

Denna vecka har ni följande uppgifter:

  • Bestäm vem ni ska intervjua och förbered intervjun
  • Skriv inledning till er rapport med syfte, frågeställning, metod och källkritik - glöm inte dela dokumentet med mig!