tisdag 30 april 2013

Historia 30/4

Uppgift: att med hjälp av bilder och kartor beskriva Malmös utveckling från 1500-talet (dåtid) via 2010-talet (nutid) och ca 2060 (framtid).
Skänninge ca 1650. Upphovsperson Jean de Rogiers. Bilden är fri att använda
Du ska använda och därmed referera till de fem bilder/kartor ni får låna av mig 

Varje enskild elev ska skriva en text men du får gärna prata med bänkgrannen och googla fram mer information och fler bilder och kartor.  

Om du hittar och använder annat material än de utdelade kartorna så måste du ange källor!

Var rädda om kartorna - ni ska lämna tillbaka dem i slutet efter avslutad uppgiftoch jag planerar att använda dem igen. 

I din text ska du använda begreppen: förändring, kontinuitet, orsak(er) och konsekvens(er) och gärna fler historiska begrepp.

Du ska i slutet av lektionen antigen skicka din text till mig: karolina.goransson@pub.malmo.se eller dela den i googledocs med mig karolinagoransson@gmail.com.

Förslag på frågor:
- Från vilka år kommer bilderna/kartorna? 
- Hur har Malmö förändrats mellan de olika tidpunkter som beskrivs av bilderna/kartorna?

--> Skillnader mellan bilderna/kartorna?
- Vad beror förändringarna på?
- Ge exempel på kontinuitet. Vad finns alltid (i alla fall fram tills idag)?--> Likheter mellan bilderna/kartorna?
- Varför finns dessa företeelser kvar? 
- Hur tror du Malmö kommer att förändras de närmaste ca 50 åren? Vad baserar du din åsikt på?

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav 

Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

Enkla exempel och förklarar översiktligt
Enkla exempel och förklarar utförligt
Komplexa exempel och förklarar utförligt och nyanserat


Dessutom kan eleven draslutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade


Eleven kan användahistoriska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.Använda med viss säkerhet och några historiska begrepp
Använda med viss säkerhet och historiska begrepp
Använda med säkerhet och historiska begrepp


Dessutom kan elevenredogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.Översiktligt
Utförligt

Utförligt och nyanserat

torsdag 25 april 2013

Rita grafer med grafräknaren


  

Här är en enkel guide till var du kan hitta några viktiga kommandon på din grafräknare.

Klicka här!

onsdag 24 april 2013Hej på er,

Det vankas nationella prov i matematik 1b. Den skriftliga delen kommer att avhandlas tisdagen den 21/5 kl. 08:00-12:10. Den muntliga delen kommer att göras under dagarna som följer i grupper om 3-4 elever. Klicka HÄR för att se schemat för detta.

Besök gärna PRIM-gruppens hemsida och titta på tidigare prov.


Mvh

Johan & Niklas


Torsdag 25/4

08.00  Nationellt prov i svenska   OBS tiden!!!
Mys elever  sal A320
Christels elever  sal A312

måndag 22 april 2013

Tisdag 23/4

08.00  Nationellt prov i svenska   OBS tiden!!!
Mys elever  sal A320
Christels elever  sal A204 
 

10.30 Mentorstid sal A213

12.00 Samling utanför Tekniska museet.

14.15 Mattelektion som vanligt

Information about novel test on April 30

The Discussion Test

You will have to record your discussion yourselves. The easiest way to do this is on your computors, is using Quicktime. Double click on the Quicktime icon on the dock and choose "Ny ljudinspelning" -> Start the recording -> Stop it and save it to your computors, name the file after your names, choose the option "Endast ljudinspelning" -> Upload it to Google Drive and put it in one of your English folders.

- The recording should be at 20-30 minutes long
- Make sure everyone speaks about an equal amount
- Discuss the questions one at a time
- Use a proper language, and proper words
- Be helpful and encourage each other.

The Questions

You will find the discussion questions for the test here!

Kunskapskrav

De hittar du här

These are the groups and where they should meet up:

OBS! Under den tid du inte deltar i en diskussion får du gärna komma och prata omdöme med mig i bubblan på tredje våningen! Elever som F-varnats (och inte pratat tidigare) prioriteras!

Fanny - A 205 8.10
Linn
Ida
Michelle

Anna - A 211, 8.10
Chelline
Cassandra
Felicia

André D - A 211, 9.00
André H
Alex
Niklas

Martin - A 304, 8.10
Artin
Besfort

Oscar A - A 304, 8.50
Mohammed
Tobias

Artem - A 219, 9.00
Mikolaj
Oliwer

Advice about discussions:)

An extended version of this was given to the second year students as well. I picked out the goodies for you:)


Discussion questions - novels

Go Ask Alice

1. How does Alice change her views over time regarding her family?

2. How do you think the sexual abuse and other betrayals (such as Richie's and Ted's affair) affect Alice and her actions?

3. Do you think the ending of the book made sense? Was it a surprise to you that the girl died after seemingly getting her life together? Was it ever clear exactly how she died?

4. It turned out that the story was in fact made up and didn't happen at all. The author, Beatrice Sparks, is in fact a therapist/psychologist and Mormon youth counsellor. Does this affect the way you feel the about the book? Talk about the positive and negative effects of this way of writing (i.e. writing a "true" story, that turns out to be not true at all)

The Outsiders

1. What draws Cherry to the greasers? Why is she with Bob? Why does she say she could fall in love with Dally?

2. Compare and contrast the Curtis brothers, Darry, Sodapop, and Ponyboy. How does their relationship change over the course of the novel?

3. Think about the role of physical violence in the novel. Is the violence shocking, predictable, boring, or melodramatic? Do you think such violence has a different effect on readers today than it did when the novel was first published (1967)?

4. Who is your favorite character and why? Who is your least favorite?

The Hunger Games

1. Is Haymitch a good mentor to Katniss and Peeta? Explain.

2. What is Katniss’s greatest strength in the Games, and what is her greatest weakness? Give examples, explain and say if you agree or disagree with your friends' views.

3. How does family background, class and occupation change the way we see the world? How is this shown in The Hunger Games?

4. Science fiction often uses a futuristic setting to comment on the present day. What does The Hunger Games suggest about the present-day United States?

Nationella provet i engelska


Writing

Den 3/5 (på fredag i nästa vecka) är det nationella provet i Writing.

Du ska vara på plats kl. 8.00 i sal A213. Ungefär då stänger jag dörren och ger instruktioner. Kl. 8.10 sätts sedan provet igång och nästa insläpp görs 8.20. Provet slutar ca 9.30.

Man måste ha egen penna och suddigum med sig. Inga utlån får göras under provet. Jackor och väskor ska ligga i skåpen och ska inte tas med till lektion. Telefonen ges till mig innan provet börjar.

Elever som har diagnosticerad dyslexi (rör en person) går direkt till Studieverkstaden och tar med sin laptop dit. Man får skriva på dator och får längre tid på sig om man behöver det.

Reading och listening

Den 15/5 (en onsdag) är det dags för reading och listening i sal A205. Skrivtiden för båda proven är 8.00-10.50 (med en kort rast mellan proven). Insläppsregler gäller som ovan för det första delprovet.

Vi börjar med readingprovet och tar listeningprovet efter rasten.Om man kommer för sent till listeningprovet görs inget andra insläpp, så antingen kommer man i tid, eller så missar man det.

Samma regler för penna, suddigum, jackor och kläder gäller som vid Writing-tillfället (se ovan).

Speaking

Speaking görs i par vid en särskilt angiven tid. Själva provet tar ca. 15 minuter. Ämnets tema är: "Doing the Right Thing? - We learn more and more about the consequences of our modern day of life. Some people choose alternative life styles and most people try their best to do the right thing for the environment, the planet and its people"

Provtiden som anges nedan är längre eftersom det ingår förberedelsetid.

Här är tiderna och paren för provet:

Tisdagen den 7 maj

8.10-8.50 Oscar A och André D
8.30-9.10 Fanny och Michelle
8.50-9.30 Mikolaj och Shadi
9.10-9.50 Andre H och Artin
9.30-10.10 Oliwer och Niklas (har kollat med Karolina)
9.50-10.30 Tobias och Martin (har kollat med Karolina)

Torsdagen den 23 maj

11.00-11.40 Felicia och Ida
11.20-12.00 Cassandra och Anna
11.40-12.20 Mohammed och Alexander
12.00-12.40 Chelline och Artem
12.20-13.00 Linn och Besfort (inväntar svar från Ann-Sofie om ni i så fall kan bli sena till gympan)

Samhällskunskap 22/4

Rapporten om massmedia skickas in senast 29/4 till :
karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Exempel på Wikipediaartikel som har en stjärna = den håller hög kvalitét --> Använd gärna!

Exempel på Wikipediaartikel som har en varning = det finns brister --> Använd inte!

torsdag 18 april 2013

Rapport massmedia?!

Idag kollade jag igenom era SO-mappar efter rapporten ni ska skriva om massmedia. Resultatet var nedslående, en handfull elever har inte ens skapat dokumentet, några har skapat dokumentet men inte skrivit en rad och ytterligare en handfull har skapat dokumentet och gjort framsidan.

Jag utsträcker därför tiden något. Först på söndag 21/4 går jag in och ger feedback. Ju mer det finns i dokumentet då ju bättre feedback och hjälp kan ni få.

måndag 15 april 2013

Onsdag 17/4 och torsdag 18/4

Onsdag 17/4

Studiebesök hos Kustbevakningen i Helsingborg
Oscar, André D, Fanny, Linn, André H, Mikolaj, Artin, Oliwer, Niklas, Martin, Cassandra

09.00 Avfärd med buss från skolan

Kläder efter väder - vi kommer att var mycket utomhus

Freedom Writers - film och diskussion
Felicia, Ida, Chelline, Anna, Tobias, Shadi, Artem, Michelle, Besfort, Mohammed, Alexander

09.50 Samling i Zablocki

Medtag penna och paper till förmiddagen och lägg till dator på eftermiddagen

Torsdag 18/4

Studiebesök hos Kustbevakningen i Helsingborg
Felicia, Ida, Chelline, Anna, Tobias, Shadi, Artem, Michelle, Besfort, Mohammed, Alexander

09.00 Avfärd med buss från skolan

Kläder efter väder - vi kommer att var mycket utomhus

Freedom Writers - film och diskussion 
Oscar, André D, Fanny, Linn , Mikolaj, Artin, Oliwer, Niklas, Martin, Cassandra, Felica

09.50 Samling i Zablocki

Medtag penna och paper till förmiddagen och lägg till dator på eftermiddagen

fredag 12 april 2013

Omdömen samhällskunskap, historia och rätten och samhället vecka 15

1) Ni har idag (fredag 12/4) fått ut en remsa papper med följande information om hur ni ligger till i de kurser som jag (Karolina) undervisar i.

Namn
Samsam 01b
Hishis 01b
Jurät0
Kommentarer

Förnamn Efternamn

X

X

X
Det som står i normal stil gäller samhällskunskap 

Det som står i kursiv stil gäller historia

Det som står i fet stil gäller rätten och samhället


X symboliserar den den siffra som står i kolumnen

0 = F-varning
1 = visat översiktliga kunskaper och visst handlag
2= visat goda kunskaper och gott handlag
3 = visat mycket goda kunskaper och mycket gott handlag

Står det ingenting i kommentarsfältet så är det positivt -  det betyder att du gjort alla uppgifter och uppfyllt alla hittills testade krav.

2) Omdömet på remsan är baserat på din kunskapskravsmatris i respektive kurs. Jag har laddat ner dokumenten så som de ser ut i vecka 15 i din SO-mapp i Google docs/drive. Dokumenten heter "Förnamn samsam 01b 15", "Förnamn " HISHIS10b 15" och "Förnamn Rätten och samhället 15".

tisdag 9 april 2013

Onsdag 10/4 och torsdag 11/4

Onsdag 10/4
Kl: 09.30 Upphämtning: prov i matte och historia samt jobba med ffa "Road Trip"

Kl: 11.30 Avfärd till Bokskogen - se detta inlägg för mer info

Torsdag 11/4
Kl: 10.00 samling utanför Kommendanthuset (mittemot Malmö Museum)

Tuesday - English

Note! Please note that everyone who has not finished their Road trips is expected to finish them on Wednesday, 9.30-11.00. After that, I will mark what there is. Does anyone need more time, beacuse I can come earlier.

Today we will practise some grammar, and if there is time left over, you can read your books.Now, do the exercises, I show on the screen.


Do omskrivning from CamillaLindskoug

Now:

  • Open a document in Google Docs and name it "Do!"
  • Write five questions, and five negative sentences in the present tense. Use the correct grammar.
  • When you're done, go to linoit and post your best question or negative sentence!

Brott och straff 2

1) Varför straffbelägger (gör till brott) samhället vissa handlingar?

2) Varför har vi straff? Vad vill samhället uppnå med att straffa individer som begår brott? Är det olika för olika typer av straff? Fungerar det  med straff som samhället vill att det ska fungera?

3) Diskutera fängelse (frihetsberövande) som straff. Vad vill samhället uppnå genom att låsa in individer? Vad uppnår samhället, i verkligheten, genom att låsa in individer? Vad skulle man kunna uppnå? Vid vilken typ av brott bör fängelse användas som straff? När är det för hårt med fängelse?

3) Varför har tex USA och Polen fler fångar per 100 000 invånare än tex Sverige?
(I USA finns det ca 700 interner per 100 000 invånare och i Sverige finns det ca 60 interner per 100 000 invånare)

4) Vad gör en individ till kriminell? Hur kan samhället förebygga att individer begår brott?

5) Jämför svenska och polska fängelser. Vilka likheter och skillnader finns det? Vilket fungerar bäst? Varför?

måndag 8 april 2013

Tips och arbetsgång examinationsuppgiften massmedia

1) Skapa ett dokument i google docs/drive i din SO-mapp. Döp dokumentet till "Namn rapport massmedia".               
Lägg även dokumentet i din svensk-mapp (gäller er som läser svenska med My)

2) Bestäm dig för vilken av uppgifterna du ska arbeta med och läs respektive titta på den obligatoriska källan

3) Leta efter fler källor och läs etc dessa

4) Börja skriva


A) Public service
 Behövs public service?
(TV-licens för alla skärmar, finansiering, storlek, uppgift, SR nyhetssajt, UR)


B) Journalistens roll
Journalister i demokrati och diktatur
-->(Daawit, Shibbye och Persson, Amnesty, frilans, Uppdrag granskning)

C) Kommentatorsfältet som slagfält 
Kommentatorsfältet som slagfält
(näthat, total yttrandefrihet begränsar yttrandefriheten, teknikens roll, anonymitet)


D) Sociala medias politiska roll
 Har sociala media en politisk roll?
(arabiska våren, partiledare, media rapporterar om media, bloggare, sociala media som "fälla")


lördag 6 april 2013

Ordkunskap

Idag (lördag) hölls terminens högskoleprov och som vanligt publicerades ordkunskapstestet efteråt.

Här är en länk till Svenska dagbladet och högskoleprovets ordkunskapdel. Hur många rätt får du?

fredag 5 april 2013

Obligatoriska källor till massmedia examinationsuppgiften


A) Public service
 Behövs public service?B) Journalistens roll
Journalister i demokrati och diktatur

Ett UR-program om journalister som tar risker:  Farlig rapportering - är det värt det?


C) Kommentatorsfältet som slagfält 
Kommentatorsfältet som slagfält 

Newsmills redaktion på Newsmill: Därför stänger vi kommentarsfälten


D) Sociala medias politiska roll
 Har sociala media en politisk roll?


torsdag 4 april 2013

Onsdag 10/4 Upphämtning!

Onsdag 10/4 kl: 09.30 - 11.00 finns det en möjlighet till omprov och upphämtning i sal A213. My och Karolina kommer att vara där. Kanske någon lärare till.

Ni som blir uppmande av en lärare att komma måste komma för att göra ett prov eller fullfölja en uppgift.

Ni som inte blir det får gärna komma för att jobba undan med något där det finns lärare.

Tisdag morgon - läromedelscentralen

Ni som inte har lånat romaner MED ERA LÅNEKORT ska komma till Läromedelscentralen 8.00 med fungerande kort för att låna romaner. Kolla era kort innan på biblioteket om ni är osäkra på om de funkar.

Resten av klassen börjar 8.20

Detta är sista chansen att låna romanerna. Kommer man inte får man låna boken själv på något sätt (Stadsbiblioteket eller likn, fast jag vet inte vem som har den), eller bara låna på lektion.

Färdigställa era road trips!

Jag fick precis veta av Karolina att ett par elever ska skriva historieprov onsdagen den 10/4. Många av er har inte färdigställt era road trips, men en hel del säger att det nästan är klart eller bara lite klart. När denna chans uppenbarar sig, så tar jag den. Ni som inte är färdiga SKA alltså gå dit och använda tiden till era road trips, så att de blir klara.

Fördelar

- ni får tid på skoltid att göra det och slipper då få det gjort hemma.

- meningen från början var att ni skulle göra det mesta på skoltid eftersom det skulle betygsättas. En del har gjort nästan allt hemma. Det är/kan vara ett problem om inget annat av det man gjort (i skrift) är lika bra. Därför kan det vara bra att skriva det sista i skolan så att iaf något är skrivet i skolan.

- det blir färdigt och jag kan bedöma allt det sista samtidigt vilket ökar rättvisan. Det är inte alls lika lätt att tänka på exakt samma sätt om man ska sätta sig in i en uppgift 13 olika gånger när man rättar.

English Grammar Check

1. Gå till det här grammatiktestet!
2. Gör uppgifterna noggrant, och klicka på rätta när du är färdig.
3. Du får upp en resultatruta med det du behöver träna på. Ta ett skärmklipp av denna (Shift+cmd+4)
4. Skärmklippet sparas på skrivbordet. Ladda upp det i din engelskmapp på Google Docs. Döp det till "My Grammar"

5. Stäng ner datorn och läs i din bok.

Jag sammanställer resultaten och redovisar dem i slutet av lektionen.

onsdag 3 april 2013

Matematik
Hej på er,

Nu finns det en planering att ladda ner som gäller resterande del av terminen.

Klicka HÄR.


Mvh

Johan & Niklas

 

Friluftsdag 10/4

Onsdag nästa vecka 10/4 är det dags för friluftsdag! Det är orientering i Bokskogen som gäller. Ni orienterar på eftermiddagen, 8.00-11.00 är det egna studier som gäller.

Bussen avgår 11.30 - kom i tid!

Lunch på skolan kl 11.00
Avfärd med buss kl 11.30 från Föreningsgatan 41 (Pauli gymnasium)
Orientering start kl 12.30-14.30
Hemfärd med buss 14.30

Håll tiderna (Bussen avgår punktligt!)
Ombyte och dusch finns men till en kostnad av 35kr/elev. Rekommendation är att byta om hemma.
Lunch förtäres på skolan, se utsatt tid.
Medtag vattenflaska och ev. någon frukt
Oömma kläder och löparskor.
Medtag om du har behov av medicin (ex astma)

tisdag 2 april 2013

Matematik
Hej på er,

Glöm ej att kontrollera era e-postkonton regelbundet. Jag kallar enskilda elever för komplettering med jämna mellanrum.


Mvh

Johan

 

Rätten och samhället 2/4

Först ska vi se ett UR-program som heter Brott och straff 1. Därefter ska ni diskutera i grupper. Spela in era diskussioner och dela ljudfilen med mig.

Grupper
I Mohammed, André D, Shadi, Michelle och Oliwer

II Chelline, Oscar, Mikolaj, och Anna

III Ida, Besfort, Martin och Tobias

IV  Cassandra, Artem, André H och Niklas

V  Felica, Linn, Oskar, Fanny och Artin, Alex

Diskussionsuppgift 1
Att mörda och stjäla har nästan alltid varit brottsliga beteenden om det inte skett i krigstider. Men dödar man civila i krig, eller stjäl från dem, är det numera ett brott mot folkrätten. Jerzy Sarnecki nämner i programmet tidelag som en gärning som tidvis varit förbjuden handling och tidvis accepterats av samhällets makthavare.
Vad innebär tidelag? Och hur kan det komma sig att en gärning vissa årtionden eller århundraden varit straffbelagd och andra tider varit tillåten?

Diskussionsuppgift 2
Finns det någon motsvarighet till favelorna i Sverige?
Motivera ert svar.

Diskussionsuppgift 4
Av programmet framgår att de boende i favelorna är obenägna att blanda in polisen vid våldsamheter, eftersom det då ofta blir problem.  Ordningen sätts i gungning, eftersom gängen har sina egna hierarkier, sin egen dagordning och sitt eget regelsystem. Det är hundraåriga lagar som har förts vidare mellan generationer säger en favelabo.
Diskutera vad som kan hända om samhället inte reagerar på denna maktutövning från kriminella. Vad skiljer den svenska polisens sätt att hantera situationen i Ronna från det sätt polisen i Rio agerar? Kan du se några för-respektive nackdelar med de olika tillvägagångssätten? 
Vilken var grunden till att Jerzy Sarnecki och den svenska polisen menade att det finns större möjligheter att komma till rätta med kriminella gängbildningar i Sverige än i Brasilien?

Diskussionsuppgift 5
Av programmet framgår att kriminaliteten är hög i fattiga områden med blandad etnicitet. Forskning har visat att brottsligheten inte är kopplad till etnicitet utan till livet i fattigdom. 
Hur förklaras detta? Hur viktigt är det med av samhället ordnade sociala strukturer som håller samman människor?

The novel

You have a little more than four weeks to finish your novels. Make a calculation of about how much you need to read every day to make it on time.

After you finished, the test will be:

  • a reading comprehension test (you have to bring the book to this test).
  • a book discussion (for the discussion, I will post the discussion questions ahead of time, and you should bring the book as well as notes for this)
You will get some time to read in school, but you will have to read at home as well.

For Tuesday in two weeks (16/4):
The Outsiders: p. 92
Go Ask Alice: p. 100
The Hunger Games: p. 223