fredag 28 september 2012

Yrkesmentor 28/9

Dagens yrkesmentor var Filip som gått Räddningstjänstens Syds lärlingsutbildning.

Du kan läsa om den tvååriga utbildningen SMO (Skydd Mot Olyckor) till brandman på MSBs( Myndigheten för samhällskydd och beredskap) hemsida. Mer specifikt om vad som kravs av den som vill söka in på utbildningen kan du läsa här.

onsdag 26 september 2012

Den unge Werthers lidanden

Titta på nedanstående film. Den är läxa tills på måndag för dig som läser svenska tillsammans med mig.

måndag 24 september 2012

Idrott och Hälsa

Adressen till schemat för varje vecka: www.annsofieschema.blogspot.com
Här kan ni se var och vad angående lektionerna.
Kom ihåg att ta hem er idrottsbok denna vecka adressen, användarnamn och lösenord finns i klassmappen!
Hälsningar Ann-Sofie

RäknedosorHallå knallhattar!

Nu har det hänt. Räknedosor modell TI-82 finns att hämta i Mediateket. Knalla dit under måndagen och hämta ut varsin är ni gulliga. Uppge att ni kommer från BG12B när ni hämtar dosorna.


Mvh

Johan

onsdag 19 september 2012

Samhällskunskap 20/9

Jag är i Ystad på kurs men Åsa kommer och vikarierar.

Ta med läroboken: Reflex plus till lektionen!

Läs sidorna 81 - 97 (fram till rubriken "Politiska ideologier")
På sidan 103 (en grå sida) finns frågor - svara på frågorna 1 - 5 och fråga 8 under "Frågor till texten"

Svaren ska du se till att jag får tillgång till antingen genom att du ger Åsa ett papper med svaren på, eller mailar mig svaren: karolina.goransson@pub.malmo.se eller delar ett google docs med mig (skapa det/lägg det i din SO-mapp).

Oavsett hur långt du hunnit så ska du delge mig de svar du åstadkommit i slutet av lektionen.

Den som snabbt blir färdig läser sidorna 105 - 108 och svarar på frågorna 1 - 4 under "Frågor till texten" på sidan 133.

ps. Enkät-gruppen, så fort ni får in er rapport så kan alla få feedback på Metod-uppgiften

Tema och motiv

Här finns information om arbetsområdet Tema och motiv. I dokumentet hittar du även kunskapskraven för området.

Prov på detta område blir 8/10

Var är du i helvetet?

Dantes inferno - självtest

tisdag 18 september 2012

Rätten och samhället 18/9 Hemuppgift

Nu gäller det kursens första examination och den handlar om lagar på olika nivåer

Frågorna finns ett i dokument som heter "Frågor till lagar på olika nivåer" och det ligger under  Rätten och samhället till höger i bloggen.
Du får gärna diskutera med andra medan du löser dessa uppgifter - gäller framförallt frågorna om hur du kan påverka.

Länkar till många av svaren
Malmö kommun - lokal ordningsstadga
Malmö kommun - hundstadga
Malmö kommun - torghandelsstadga

Skollagen

EUR-Lex - EUs lagsamling

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter - om Europarådet
Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter - Mål om Sverige i Europadomstolen

FN - områden där det finns internationella avtal/lagar
FN - avtalssamling

Se även läroboken sidorna 13, 22 -24

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
-->
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.


English assignment - song lyric.

You will give a short speech about a song you like. The instructions can be found here.

The groups are:
  1. Oscar A, Michelle, Aladdin, Cassandra, Daniel Tuesday 08.10 - 08.35
  2. Besfort, Roro, Shadi, Oskar K, Felicia Tuesday 08.35 - 09.00
  3. Martin, Mohammed, André D, André H, Oliwer Tuesday 09.00 - 09.25
  4. Ida, Artem, Emine, Fanny, Mikolaj Thursday 11.30 - 12.00
  5. Niklas, Anna, Tobias, Linn, Alexander Thursday 12.00 - 12.30
To remember today:
Tell me which song you will be talking about.

Homework for thursday: email me the snippet of the lyrics that you will play during your presentation. 

On thursday you will be given the opportunity to in pairs work with your presentation and get feedback from your peers. You will do this in groups of two. You will write down what feedback you got from your friend and then how you will use this feedback in your development of your presentation. 

söndag 16 september 2012

Inför onsdagens svenska

På onsdag kommer vi arbeta med Dantes Den gudomliga komedien. Inför den lektionen ska ni, som jag tidigare meddelat, titta på filmen nedan. Det löste sig så praktiskt att Camilla, som jag vikarierar för, hade gjort en film innan på samma ämne så jag lånar den helt enkelt. Då får ni också en chans att se lite av vem hon är.

Titta på filmen. Behandla filmen på samma sätt som ni gör när ni har läxa att läsa i en lärobok. Ta ut det viktigaste, anteckna och så vidare. Den här filmen kommer ingå i det prov på tema och motiv som ni kommer ha om några veckor. På onsdagens lektion kommer vi arbeta med text ur Den gudomliga komedien. 


fredag 14 september 2012

Lära känna dagen 17/9

Tid: måndag 17/9 kl 08.50 - ca kl 14

Plats: Bulltoftaparken vid Cafébyggnaden

Utrustning: regnkläder och ev dryck

torsdag 13 september 2012

Questions to Cigarette Candy  • What is the relationship like between Eddie and his father? What does Eddie call his father?
  • Why is Eddie wearing a uniform at this very informal barbecue? Try to find the reason both within the story of the film and the effect that his uniform has on us as viewers.
  • Are there any similarities between Eddie and Candy?
  • What does the title of the film refer to?
  • Is there any specific effect that you think the filmmakers had with this movie? Which?

Samhällskunskap 13/9

Redovisningsordning
1) Observation
2) Experiment
3) Skrivbord
4) Enkät
5) Intervju

tisdag 11 september 2012

English 9/11


Today we will continue the focus on running. We will watch a lecture by Christopher McDougall and then we will read an interview with Christopher on his book Born To Run.

This is what we will do:
1. Create a word list together that will help you when you watch the lecture
2. Watch the lecture, try to take notes while watching.
3. Watch the short clip on running technique belonging to the article.
4. Read the article together, via Readability
5. Look up words you don't know in the text and make your own word list.
6. Answer the questions that you can find below.

You can find the clip here
and the excerpt here

Questions to the film (if there is something you don't remember go back to the film and check it out):
1. What are the three mysteries when it comes to running, according to Christopher McDougall?
2. What did people think would happen to women if they ran a marathon.
3. Name two things that are special about the Tarahumara tribe.

Questions to the article:
1. What was the main thing Christopher felt he learnt from the Tarahumara tribe?
2. What does Eric Orton do?
3. What is, according to an ultramarathon runner, the basic ingredients for optimal health?
4. What does Christopher mean when he says "We're literally lazing ourselves to death"?
5. What are Christophers arguments for barefoot running and his arguments against traditional running shoes?

ordlista till föreläsning

måndag 10 september 2012

Engelskan torsdag

Det oförberedda provet på torsdag är flyttat till vecka 42.

Samhällskunskap 10/9

På torsdag ska grupperna muntligt och med eventuell illustration redovisa sina undersökningar med fokus på metoden. Jag kommer att ha lottat redovisningsordningen.

De skriftliga rapporterna ska ni antingen skicka till mig som bilaga i ett mail: karolina.goransson@pub.malmo.se och dela genom google docs/drive: karolinagoransson@gmail.com och de ska finnas tillgängliga för mig senast torsdag 13/9 i samband med lektionen.

fredag 7 september 2012

Yrkesmentor 7/9

Dagens yrkesmentor var polisen Johan som svarade på frågor om allt från vapen till avlägsnande med hänvisning till polislagen:

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
   Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

Ni som är intresserade av ansökningskraven till polishögskolan kan läsa på:  Vad krävs för att bli polis? (läs: Vad krävs för att du överhuvudtaget ska få ansöka om en plats på polishögskolan?)

Svenska måndag

Ni som ska läsa svenska som andraspråk: på måndag på svensklektionen så går ni till A203, 11.30. Är du osäker på vart du ska vara så kom till mitt klassrum lite innan lektionen börjar.

torsdag 6 september 2012

English 6/9

Today we will focus on running. We will watch a lecture by Christopher McDougall and then we will read an interview with Christopher on his book Born To Run.

This is what we will do:
1. Create a word list together that will help you when you watch the lecture
2. Watch the lecture, try to take notes while watching.
3. Watch the short clip on running technique belonging to the article.
4. Read the article together, via Readability
5. Look up words you don't know in the text and make your own word list.
6. Answer the questions that you can find below.

You can find the clip here
and the excerpt here

Questions to the film (if there is something you don't remember go back to the film and check it out):
1. What are the three mysteries when it comes to running, according to Christopher McDougall?
2. What did people think would happen to women if they ran a marathon.
3. Name two things that are special about the Tarahumara tribe.

Questions to the article:
1. What was the main thing Christopher felt he learnt from the Tarahumara tribe?
2. What does Eric Orton do?
3. What is, according to an ultramarathon runner, the basic ingredients for optimal health?
4. What does Christopher mean when he says "We're literally lazing ourselves to death"?
5. What are Christophers arguments for barefoot running and his arguments against traditional running shoes?

ordlista till föreläsning

onsdag 5 september 2012

Samhällskunskap 6/9

Idag ska ni jobba i era grupper med undersökningen av trafiken kring Pauli gymnasium.

Några små tips och råd så att ni kommer igång. 
För samtliga gäller:

- Bestäm vem som ska göra vad
- Börja på rapporten


Observationsgruppen
Begränsa er undersökning genom att bestämma:
vilka kategorier ska ni ha med - gör ett observationsprotokoll där man bara behöver sätta streck
var ska ni genomföra er undersökning
när ska ni genomföra er undersökning

Intervjugruppen
Bestäm er för vem/vilka ni ska intervjua - boka tid med dem!
Bestäm er för vilka frågor ni vill ställa - skriv ner dem

Experimentgruppen
Begränsa er underökning genom att bestämma:
var ni ska genomföra er undersökning
när ni ska genomföra er undersökning
hur dvs med hur många olika varianter (antal människor som står och väntar)

Enkätgruppen
Skapa er enkät genom att bestämma vilka frågor och vilka svarsalternativ ni vill ha med - be mig kopiera upp den.

Skrivbordsstudiegruppen
Sök på tidningarnas hemsidor - googla inte
Variera sökorden - prova olika kombinationer tex Föreningsgatan - trafik, Föreningsgatan - olycka, Pauli gymnasiumBoken i Idrott och hälsa

För att kunna ladda ner läroboken i Idrott och hälsa så går du till: ftp.malmo.se.

I dialogrutan som öppnas skriver du "Idrott" som användarnamn och "Idrott" som lösenord. Obs med stort "I" i början.

Klicka på filen för att ladda ner, välj spara till -  välj ett smart ställe att spara den på = ett ställe du kommer ihåg och snabbt hittar till


Svenska onsdag

Jag är hemma med Arvid idag också. Det är viktigt att ni går till lektionen i alla fall. Jag vet inte om ni får vikarie.tisdag 4 september 2012

Läroböcker!

Idag lyckades vi hämta läroböcker - ni som inte kunde vara med kan hämta på torsdag under samhällskunskapslektionen.

Ta med historieboken Samband historia plus till historielektionen i morgon onsdag och ta med samhällskunskapsboken Reflex Plus till lektionen i samhällskunskap på torsdag. Dels ska ni få namnetiketter som ni kan skriva namn på och dels ska vi bekanta oss med böckerna.

Glöm inte att skriva namn, klass och läsår i Rätten och samhället. OBS skriv med bläck eller tusch.


"Education" Upphov: Minduka.  Bilden finns i "the Public Domain"

Mentorstid vecka 36

* Frånvaro/närvarolappar från Skola24 delades ut - målsman dvs förälder eller vårdnadshavare ska skriva på och lappen lämnas in senast fredag!

Ta upp felaktigheter i närvaron med den lärare vars lektion det gäller!

* Informationslapp om Revingeveckan delades ut. Ni lämnar skolan 09.00 tisdagen 9/10 och återkommer fredag 12/10 ca kl 14.30.

* Vi gick igenom info om hur ni ska göra om er dator går sönder - se inlägg på bloggen.

* Detta är sista vecka vi delar ut nycklar till skåp - den som vill ha ett skåp och inte hämtar ut sin nyckel denna vecka kommer att få gå till vaktmästaren för att få ett skåp.

* Jimmy från BG10B frågade klassen vad ni skulle tycka om en fotbollsturnering

* Joel från BG10C hämtade informtion om kost inför Lärakännadagen 17/9.

* Vi tittade på PauliNytt och bloggen.

måndag 3 september 2012

Om din dator går sönder....

gå till LAN-Masters på Stora Trädgårdsgatan 3b för hjälp och service.

Om du lämnar in din dator är det mycket viktigt att du kommer ihåg att ta och spara ditt kvitto!
Behöver du en lånedator så prata med Jeanette i receptionen

.

Samhällskunskap 3/9

Grupparbete om trafik och samhällsvetenskapliga metoder

Grupp observation
Oscar A
Roro
André D
Fanny
Tobias

Grupp intervju
Michelle
Majlinda
André H
Mikolaj
Daniel

Grupp experiment
Aladdin
Oskar K
Oliwer
Niklas
Martin

Grupp enkät
Felicia
Ida
Cassandra
Anna
Artem

Grupp skrivbordsstudie
Linn
Besfort
Mohammed
Emine
Alexander