tisdag 8 oktober 2013

Kommunikation

Varför förhör på innehållet på yrkesmentorstiden?
a) För att knyta samman yrkesmentorerna med kommunikationskursen på ett tydligare sätt
b) För att skapa lite skärpa hos er som lyssnar ;)

c) Och för att det ger er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav:
PEDKOU0
E

C

A
Eleven beskriver människors interaktion och kommunikation.
Beskriver översiktligt

Beskriver utförligt

Beskriver utförligt och nyanserat
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.





I beskrivningarna använder eleven centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser.
Använder med viss säkerhet och enkla samband och enkla slutsatser

Använder med viss säkerhet
och samband och
välgrundade slutsatser

Använder med säkerhet och komplexa samband och välgrundade slutsatser
Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt värderar den med omdömen.
Söker … med viss säkerhet och enkla omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen
För det understa kravet gäller ffa biten om att värdera information

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar