fredag 11 april 2014

Individuella val

Efter att ha pratat med Åse och Pethra kan jag meddela följande:

De 24 platserna på "Naturguidning med överlevnad" slumpas ut bland de sökande. Endast elever på BG kan söka. Om någon av de som fått en plats väljer att avstå den kommer platsen att lottas ut bland de sökande som inte fått en plats. Detta är den enda metod som skolan får lov att tillämpa när platser fördelas.

Platserna på övriga kurser fördelas inom det som kallas Citysamverkan dvs samarbetet mellan Pauliskolan, Nya Latinskolan, Borgarskolan och S:t Petri-skolan. Samarbetet gäller  förutom indivduellt val-kurserna också kurserna i moderna språk. Det är en grupp med rektorer från de fyra skolorna som administrerar fördelningen av platser. Från Pauliskolan är det Jerry Ahlström.

Omval görs hos Pethra. Man måste ha ett gott skäl för få lov att välja om. Den som väljer om får välja mellan de kurser där det finns platser kvar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar