fredag 22 maj 2015

Vecka 22

Måndag 25/5
- Sista dag att anmäla om du vill ha ditt slutbetyg på engelska. Du fyller i ett formulär på hemsidan.
- Ta hem alla prylar och pinaler du har i ditt skåp som inte ska lämnas tillbaka till skolan på onsdag
- Rensa datorn från personlig information
- Omprov filosofi för vissa - se mail.
- Göra (klart) uppgiften om fredsbyggande i freds- och konfliktkunskap

Tisdag 26/5
- Samling kl 11.40 OBS tiden! i aulan. Rektor ska informera om utsparken
- Lär dig studentsången utantill
- Lämna tillbaka eventuella låneböcker i mediateket. Även miniräknare ska lämnas där.
- Kolla hemma så du får med dig alla läroböcker till skolan

Onsdag 27/5
- Återlämning av läroböcker
- Rensning och städning av skåp - återlämning av deposition
- Övning av studenstången
- Utvärdering
Stipendium?

Elever vid Pauli gymnasium kan ur Hans Edstrand stipendiefondansöka om medel för studieresa (företrädesvis till utlandet), deltagande i studiekurs, fullföljande av påbörjad utbildning, som den sökande annars skulle saknat möjlighet att fullfölja. 


I ansökan som lämnas till expeditionen senast den 27 maj 2015 skall framgå:
1        Vad stipendiet ska användas till
2        Tiden för studierna
3        Studieplan, ev. även resplan
4        Belopp som söks


Stipendier ur Stiftelsen Kockums Donationsfond kan sökas av elev som avser att vidareutbilda sig inom områdena för teknik, ekonomi, handel eller annan industriell eller praktisk verksamhet och har slutbetyg från gymnasium.

I stipendieansökan – som lämnas till expeditionen senast den 27 maj 2015 – skall lämnas en redogörelse för det ändamål för vilket stipendium söks.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar