måndag 25 augusti 2014

Övning 3 - Språkens släktskap

Övning 3


Ida, Anna, Tobias
Martin, Oscar, André D
Alexander, Fanny, Michelle
André H, Cassandra, Elena
Micaela, Artin, Niklas

Jonas, Felicia, Linn

Ni har fått ut ett häfte per grupp med ord ordnade i rutnät.
  • Använd orden för att skriva en kort dikt (ca. fyra rader)
  • Skriv ner dikten i tre versioner (svenska, danska/norska, engelska/tyska/holländska) under varandra. Ungefär som jag gjort här (fast jag har fler)
  • Ta Google Translate till hjälp när det behövs.
  • Diskutera vilka likheter som finns när det gäller ordföljd, grammatik och vokabulär)
Ni ska läsa dikterna för klassen och presentera vad ni kom fram till (sammanfattningsvis) kring likheter och skillnader.

Övning 4

Läs överskrifterna och första meningen i varje stycke.
Skriv ner två frågor som du tror kommer att besvaras i det här avsnittet
Läs s. 150-153 (halva sidan ungefär)
Besvarades några av frågorna?
Titta igen - markera ord/fraser/begrepp som du tror är centrala när man ska skriva och prata om språk

Övning 5 - Lärlogg

Beskriv med dina egna ord hur språk är släkt med varandra och hur svenskans del av släktträdet ser ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar