måndag 4 november 2013

Energiarbete i nk1b

ENERGIKÄLLOR

Arbetet ingår i avsnittet om energi och miljö i Nk1b.

Uppgift
Ni ska framställa en poster (plansch, affisch) där ni presenterar en av nedanstående energikällor och i denna poster besvara nedanstående frågor.
Frågorna ska inte ställas upp och besvaras, utan svaren ska gå att hitta i posterns upplägg.

Arbetsmetod
Ni ska arbeta grupper om 3 – 4 personer

Syfte
att med hjälp av litteratur, Internet, eller på annat sätt på egen hand definiera problem och möjligheter med olika typer av energikällor, samt att tänka efter hur utvecklingen har skett och eventuellt kommer att ske.

att genom detta utveckla din förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

att utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
att utveckla dina kunskaper i kritisk granskning.

 Tidsplanering
Arbetet med att besvara frågorna och färdigställa postern beräknas ta 3 x 80 min och redovisningen tar ca 80 min. dvs 1 lektion.

Redovisning
Redovisningen sker med en poster per grupp. Ungefär halva redovisningstillfället går åt till att läsa varandras  postrar och halva till att diskutera och svara på frågor.

Bedömning
Postern kommer att bedömas för faktainnehåll, om och hur  frågorna är besvarade, vilka källor som använts och layout. Även processen, hur ni arbetar med uppgiften bedöms.ENERGIKÄLLOR

·      Kärnenergi
·      Fossila bränslen
·      Solenergi
·      Vindenergi
·      Biobränslen
·      Vattenenergi (floder o.d.)
·      Tidvatten energi
·      Vågenergi
·      Jordvärme/bergvärme/vattenvärme/luftvärme
·      Avfallsförbränning
·      Artificiell fotosyntes

Frågor

1.    Varifrån kommer energin som man utvinner från energikällan?
2.    Var kommer energin ursprungligen ifrån?
3.    Hur går det till när energin tas utvinns ur den här energikällan?
4.    Är energin ändlig eller förnyelsebar?
5.    Är det här en effektiv energikälla? (Får men ut mycket och bra energi?)
6.    Hur påverkar den här typen av energiutvinning miljön?
7.    Hur stor andel av energianvändningen i Sverige/världen står den här energikällan för?
8.    Hur tror ni framtiden ser ut för den här energikällan?


Tips: NE.se har ett tema arbete som handlar om energi som ni kan ha god hjälp av. Gör ”Faktafrågor” som inledning.
Sen har ni stor nytta av att titta på ”3 korta filmer” och ”Miljöperspektiv på olika energikällor” t.ex.                                               LYCKA TILL!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar