torsdag 22 maj 2014

Upphämtning eller höjning nationalekonomiska teorier

Alternativ 1 för er som behöver hämta upp eller höja båda de relevanta kunskapskraven (se nedan): Jobba (vidare) med provet. Jobba i samma dokument som tidigare. Använd den feedback du fick!

Alternativ 2 för er som behöver hämta upp eller vill höja det andra kunskapskravet.
-  Utgå från  nationalekonomisk teorier och förklara två eller flera partiers kampanjbudskap inför valet till EU-parlamentet, vilka grupper i samhället som röstar på vilket parti, om EU är bra för Sverige eller inte osv
- Förklara hur olika ideologier ligger bakom olika företeelser i det svenska välfärdssamhället och den svenska ekonomin
- Förklara skillnaderna mellan Sverige och USA baserat på nationalekonomiska teorier


Eleven kan redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar