tisdag 3 december 2013

Mentorstid 3/12

Vi kom överens om att försöka förbättra studieron och arbetsklimatet i klassrummet.

Vi dvs både elever och lärare ska ffa jobba med att
* LYSSNA dvs vara TYST när någon annan har ordet

* Hålla den allmänna LJUDNIVÅN LÅG

* MINSKA SPRINGET i klassrummet genom att lärare håller på 15-minutersreglen och elever planerar så att de inte behöver lämna klassrummet under pågående lektion. Den som lämnar klassrummet blir inte insläppt igen.

Classroom rules by missmernagh.com. Tillåtet att använda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar