fredag 13 december 2013

skriftlig reflektion - dans (Davids Grupp)

Syftet är att ni ska enskilt skriva en reflektion om dans i skolan, samt er egen uppvisning.
- Varför eller varför inte skall det finnas dans i skolan? Reflektera och analysera fördelar, men också nackdelar.
- Hur gick planeringen samt genomförandet av dansuppvisningen? Vilka problem och möjligheter uppkom under processen?

Reflektionen ska vara ungefär 1 till 1 1/2 sida lång, datorskriven i Times' new roman storlek 12.

Texten skickas till Davids mail eller delas i drive, senast 12:00 v4

david.ekholst@skola.malmo.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar