måndag 9 december 2013

Non-book readers

Time to repeat those verbs. First - let me say more about when you use which form!

In Swedish: rita, ritade, ritat
In English: draw, drew, drawn

Här används infinitiv-formen. Infinitiv är verbets grundform. Man kan sätta att/to framför:

Att rita en bild är lätt!
To draw a picture is easy

Här används imperfekt/dåtid:

Jag ritade en bild igår.
I drew a picture yesterday.

Den tredje av verbformerna heter supinum och man brukar använda det tillsammans med har/have eller hade/had:

Jag har ritat en bild
I have drawn a picture

Han har ritat en bild
He has drawn a picture

Jag hade ritat en bild
I had drawn a picture

Han hade ritat en bild
He had drawn a picture.

Now - time to repeat those verbs!
Go back to the exercise from two weeks ago, and do the exercises again. Do them until you do them without mistakes. Here are the exercises!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar