måndag 17 mars 2014

Ett försvarstal.

Idag på engelskan upplevde vi ett sammanbrott av vårt gemensamma regelverk och jag underlät att följa den regel vi har om sen ankomst. Regeln är den att dörren stängs när lektionen börjar och att insläpp sker 15 minuter senare. Detta är en bra regel och syftet med den är inte att vi njuter av millimeterrättvisa som sådan, utan att vi vill värna tiden i klassrummet så att man kan koncentrera sig lättare och nå längre i sina studier. Att regeln måste gälla lika för alla  är självklart eftersom den annars hade varit verkningslös.

När klockan var ca. 11.30 (fem minuter efter lektionsstart) knackade det på dörren och en ung man öppnade. I dörren blev sedan diskussion om huruvida man var sen eller inte och ifall man fick komma in. Någon gick även in och satte sig. Mitt i detta anländer även lärarinnan Paola Rivera Tirado - även hon sen. Mitt inre regelföljande jag bröt någonstans här samman och mitt andra, rebelliska jag gjorde uppror mot det absurda i att mota ut den auskulterande läraren, trolla bort stolsittande elev och stänga dörren. Jag ber om ursäkt för detta.

För att i någon liten del vara rättvis kommer de som var sena, och som borde ha blivit insläppta efter 15 minuter (oavsett hur punktliga ni vanligtvis är, vilket jag naturligtvis både noterar och uppskattar) att få sen ankomst markerad i Dexter.

Jag kommer även fortsättningsvis att stänga dörren vid lektionsstart och släppa in efter 15 minuter. Jag hoppas att ni inte misstycker, utan att ni ser förtjänsterna med att regeln finns. Personer lokaliserade vid dörren uppmanas fortsättningsvis sitta sina händer om inte andra instruktioner ges.

Jag noterar att min klocka på datorn är synkad till Fröken Ur (3 sekunders differens). Jag kommer därför i fortsättningen att använda mig av denna felsäkra källa för tid, eftersom den väglett oss sedan 1916.

Allra ödmjukast,
er skrivkrusidullande lärarinna i engelska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar