fredag 21 mars 2014

Samhällskunskap vecka 13

Att fundera på tills vi har lektion i samhällskunskap onsdag 26/3:

Större delen av resten av terminen ska vi ägna åt gruppvis fördjupning. Denna fördjupning ska resultera i en rapport och ett seminarium. Ett syfte med detta arbete är att ge en försmak av gymnasiearbetet.

Det ni ska fundera på är:
A) Ska uppgiften utföras i par (elva par) eller i grupper om tre (sex grupper med tre och två par)?

B) Ska jag göra paren/grupperna eller ska ni själva få välja?

Fundera på för-och nackdelar med de olika alternativen och på vilka konsekvenserna blir för dig och för andra i klassen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar