fredag 10 januari 2014

Kommunikation 10/1

Martins polisblogg: om kommunikation och gränsdragning i förorten

Använd begrepp från kursen för att beskriva kommunikationen i situationen som Martin beskriver.

- Hur kommunicerade polisen? Vad var deras budskap? Lyckades deras kommunikation?

- Hur kommunicerade ungdomarna? Vad var deras budskap? Lyckades deras kommunikation?

- Vilka roller hade poliserna och ungdomarna?

- Vilken roll spelade fördomar/tidigare erfarenheter för kommunikationen i situationen?

- Hade polisernas bil och uniformer någon påverkan/del i deras kommunikation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar