torsdag 30 januari 2014

Samhällskunskap 30/1

Klassen delas in i grupper
Varje grupp får ett antal varor (en på varje lapp)
Diskutera frågorna nedan med utgångspunkt i varorna
Slå upp ord ni inte förstår
Avslutande diskussion i helklass


1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från
flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten
påverkas?

6. Om man ser på handel i stort, är export eller import viktigast för ett lands ekonomi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar