tisdag 28 januari 2014

Ord inför Årkurs 2-enkäten

Arbetsro

Bemötande

Etnisk tillhörighet

Funktionsnedsättning

Granska fakta

Inflytande

Jämställdhet

Kritiskt tänkande

Kreativ


Kränkning

Kränkt

Kön:
Biologisk kön
Juridiskt kön:
Könsidentitet
Könsuttryck


Likabehandlingsplan

Religion eller annan trosuppfattning

Respektfull

Sexualitet/sexuell läggning Sexualitet/sexuell läggning

Tafsa

Ålder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar