torsdag 30 januari 2014

Prov nationelekonomiska teorier

Datum: torsdag 6/2
Tider: 08.10 - 10.40

Reflex 123 sidorna 383 - 408 (inte 406-407)
Anteckningar

Instuderingsuppgifter: frågor (from fråga 5) sidan 409  i Reflex 123, kunskapskraven, begreppslista (som jag har delat med er i google drive - ni måste kopiera innehållet och klistra in det i ett nytt dokument för att kunna skriva i det.)


Provet ger möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav

SAMSAM 02
E

C

A
Eleven kan redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med omdömen
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet 


enkla omdömen

Med säkerhet 


nyanserade omdömen


Eleven diskuterar
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
Enkla 

enkla

Välgrundade

enkla

Välgrundade och nyanserade nyanserade

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar